Ulična akcija “Slobodni mediji za slobodno društvo” u bh. gradovima

Udruženje/udruga BH novinari u saradnji sa Omladinskom novinskom asocijacijom u BiH organizovali su ulične akcije u 10 bh. gradova sa ciljem upoznavanja javnosti o aktivnostima projekta „Slobodni mediji za slobodno društvo“, kao i dobijanja podrške građana/ki  u borbi za jake i slobodne medije u lokalnim zajednicama.

Građani/ke Gradačca, Konjica,  Stoca, Trebinja, Tuzle, Petrova, Banjaluke,  Brckog, Doboja i Sarajeva su imali priliku da diskutuju sa našim volonterima o značaju lokalnih medija, profesionalnog i objektivnog izvještavanja u interesu javnosti, te o medijskim slobodama i zaštiti novinara u lokalnim zajednicama.

Ulična akcija je samo jedna od aktivnosti koja je organizovana u okviru projekta „Slobodni mediji za slobodno društvo“, kojeg BH novinari implementiraju u saradnji sa Asocijacijom elektronskih medija u BiH, uz podršku Evropska unija u Bosni i Hercegovini sa ciljem  umrežavanja medija i organizacija civilnog društva u snažnu profesionalnu grupu koja će zagovarati medijske slobode i sigurnosti novinara u lokalnim zajednicama

Neka od postignuća projekta, tokom trogodišnje implementacije, su:

  • Organizovano 12 radionica o istraživačkom novinarstvu za novinare iz lokalnih medija, koje su vodile Dragana Erjavec sa Radija Slobodne Evrope, Zina Tandir iz Žurnal magazina i Džana Brkanić iz BIRN-a. Radionicama je prisustvovalo 122 novinara i novinarke.
  • Organizovano 12 treninga o medijskoj pismenosti za predstavnike lokalnih nevladinih organizacija, koje je vodio profesor Vuk Vučetić sa Filozofskog fakulteta Pale i ukupno 137 uposlenika je prošlo edukaciju.
  • Organizovano 7 događaja na kojima su predstavljeni rezultati istraživanja, diskutovano o posljedicama pandemije COVID-19 na rad medija, te predstavljeni rezultati projekta na finalnoj konferenciji u Sarajevu koja je okupila 62 učesnika/ce.
  • Sprovedeno 5 serioznih istraživanja, odnosno dva istraživanja o kvalitetu medijskih sadržaja u lokalnim medijima na uzorku od 80 medija koje je za BH novinare uradila profesorica Lejla Turčilo sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, dva istraživanja o nivou medijske pismenosti u organizacijama civilnog društva na uzorku od 63 nevladine organizacije koje se bave ljudskim pravima i demokratijom koje je uradio profesor Borislav Vukojević sa Fakulteta političkh nauka Banjaluka, te istraživanje o radnim uslovima i pravima novinara na uzorku od 157 medijskih radnika i fokus-grupnom istraživanju sa 10 urednika i novinara iz lokalnih medija koje je uradio profesor Amer Džihana.
  • Dodjeljeno 6 malih grantova u vrijednosti od 33.000 eura za projekte u oblasti medijske pismenosti sljedećim organizacijama: Udruženju žena „Seka“ Goražde, Udruženju žena „Priroda“ Bratunac, Udruženju „CarpeDiem“ Ilijaš , Udruženje građana eTrafika Banja Luka, Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ Tuzla, te Omladinskoj novinaskoj ascocijaciji u BIH.
  • Kreiran jedinstveni Interaktivni centar za medije kao sredstvo za zajedničku profesionalnu razmjenu, kao i za zagovaranje neovisnosti i integriteta novinara u BiH, ali i kao alat za obuku i profesionalnu ekspertizu za novinare i urednike u lokalnim medijima. U okviru Interaktivnog centra uspostavljena je i Labartorija za medijski sadržaj  sa ciljem produkcije, arhiviranja i razmjene istraživačkih priča unutar zajednice lokalnih medija.
  • Producirano 20 istraživačkih priča o temama važnim za lokalne zajednice.
  • U projekat je bilo uključeno preko 700 učesnika: novinara i urednika lokalnih medija, predstavnika institucija vlasti, akademske zajednice, međunarodnih organizacija i civilnog sektora, te je objavljeno preko 200 medijskih izvještaja o aktivnostima projekta.
Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest