Unaprjeđenje kapaciteta ženskih organizacija u oblasti medijske pismenosti

Bratunac, 29.07.2021.- Unaprjeđenje kapaciteta dvije ženske organizacije civilnog društva u  opštini Bratunac za jačanje vještina marginalizovanih kategorija žena u oblasti medijske pismenosti se nalazi u fokusu projekta „Zajednički za bolju medijsku pismenost u opštini Bratunac“ koji implementiraju Udruženja žena „Priroda“ i „Maja Kravica“ iz ove opštine.

U okviru projekta do sada je održana jedna radionica sa 15 učesnika/ca, sa ciljem uspostavljanja saradnje između predstavnika civilnog sektora, lokalne uprave i medija u cilju identifikacije problema koji uzrokuju dezinformacije i govor mržnje, te stvaranja „kritične mase“ i platforme za zajedničko rješavanje problema.

Željana Pjevalica iz Udruženja žena Priroda kaže da bi ova pltaforma trebala da bude ugrađena u Strategiju komunikacije na lokalnom niovu u cilju povećanja medijske pismenosti. „Tokom radionice smo zaključili da su ovakve aktivnosti neophodne za ovu zajednicu, s obzirom da je tema veoma aktuelna i da do sada nije bilo sličnih aktivnosti u lokalnoj zajednici. Takođe, dogovorena je i saradnja u narednim aktivnostima, kako bi ih realizovali na najbolji i najkvalitetniji način.“

Tokom pet mjeseci trajanja projekta biće sprovedeno istraživanje u cilju boljeg razumjevanja navika korištenja medija kao sredstava  javnog informisanja  i stepena medijske pismenosti u opštini Bratunac, sa akcentom na marginalizovane kategorije žena. Također će biti održane i dvije edukativne radionice na temu medijske pismenosti za 30 žena iz različitih marginalizovanih kategorija (žene sa sela, povratnice, žene u riziku od nasilja, žene sa invaliditetom), a predviđena je i kampanja podizanja svijesti o potrebi povećanja medijske pismenosti u lokalnoj zajednici putem štampanja i distribuisanja promo edukativnih letaka i radio emisija.

Projekat „Zajednički za bolju medijsku pismenost u opštini Bratunac“ koji implementira Udruženje žena „Priroda“ i „Maja“ je dio „Programa malih grantova“ u okviru projekta „Slobodni mediji za slobodno društvo“, koji sprovodi Udruženje BH novinari u saradnji sa Asocijacijom elektronskih medija u BiH, a uz podršku Evropske unije.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest