Netransparentnost: Dio pravosudnih institucija i dalje odbija zahtjeve za pristup informacijama putem e-maila

 

Sarajevo, 23.07.2021. – Skoro deset posto pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini koje su odgovorile na upit Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) insistira da im se zahtjevi za pristup informacijama predaju lično ili šalju samo poštom, dok neke uz tu mogućnost nude i slanje upita faksom. Takvu praksu, koja se već godinama ne primjenjuje u drugim sudovima ili tužilaštvima, stručnjaci smatraju načinom da se ograniči pristup informacijama za građane i novinare.

BIRN BiH je poslao upite u 96 sudova odnosno tužilaštava u BiH o načinu na koji primaju zahtjeve za slobodan pristup informacijama. Velika većina, njih 51, dopušta slanje upita na različite načine uključujući i e-mail. Ali od 58 svih koji su odgovorili, dva tužilaštva i četiri suda ne daju mogućnost da se upit pošalje e-mailom, što je uobičajena praksa kod većine državnih institucija.

Urednik portala Capital.ba i predsjednik Kluba novinara Banjaluka Siniša Vukelić kaže kako takav pristup otežava rad novinarima.

“Poruka koju oni šalju zapravo je da ne žele da se mijenjaju, i jedini zaključak koji se iz toga može izvući jeste da oni traže svaki mogući način da budu manje transparentni, da otežaju rad novinarima, da javnost manje dobije informacija ili ne dobije pravovremeno [informacije] koje su potrebne kako bi se neki tekst napravio”, kaže Vukelić za Detektor.ba

Donošenje upita lično ili slanje poštom oduzima dragocjeno vrijeme kada se radi na tekstu i onemogućuje novinarima da urade priče koje bi inače uradili da su pravosudne institucije otvorenije, dodaje on.

“Ukoliko šaljete poštom, morate odnijeti na poštu, to putuje dva-tri dana, Sudu treba par dana da obradi informaciju, da napišu odluku ili odgovor, oni pošalju nazad odgovor poštom, to je sedam do deset dana. Vi kada poslije deset dana dobijete informaciju, ona je potpuno neupotrebljiva sa novinarskog stanovišta”, kaže Vukelić.

Osim prepreka kod slanja upita, novinari se pri dobijanju informacija iz pravosuđa suočavaju s neodgovaranjem ili kašnjenjem u odgovorima.

Na upite BIRN-a BiH nikako nije odgovorilo 38 pravosudnih institucija, a od 58 onih koje jesu, odgovori su stigli i nakon 14 dana.

Stručnjaci i novinarska udruženja u BiH već dugo upozoravaju da je rok od 14 dana koji je propisan Zakonom o slobodi pristupa informacijama (ZOSPI) predug. Pravnica iz Udruženja “BH novinari” Vildana Džekman kaže kako zakonska norma ne ide u korist novinara. Institucije nerijetko ne prepoznaju da novinari trebaju imati prednost za dobijanje informacije, jer su oni ti koji svakodnevno informišu javnost o značajnim dešavanjima, objašnjava ona.

Džekman smatra da novinari često informaciju za dnevnu vijest trebaju istog dana kako bi informisali javnost.

“Ove informacije nakon 15 dana gube smisao i zakonske norme trebamo u tom pogledu prilagoditi”, kaže Džekman.

(Cijelu analizu čitajte na portalu Detektor.ba)

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest