NAJAVA: Predstavljanje istraživanja o medijskim slobodama u BiH povodom 3.maja – Svjetskog dana slobode medija

Sarajevo, 29.04.2021.- Povodom 3. maja –  Svjetskog dana slobode medija, Udruženje BH novinari i Fondacija Friedrich Ebert Stiftung u BiH organizuju predstavljanje istraživanja o medijskim slobodama u BiH iz perspektive građana u ponedjeljak 3. maja 2021. godine, sa početkom u 12:00 sati, putem Zoom platforme.

Istraživanje je provedeno CATI metodom na uzorku od 504 građana iz cijele BiH i u periodu od 11. do 29. marta 2021.  Glavna istraživačka pitanja su se odnosila na mišljenje građana o nivou medijskih sloboda i poštivanju prava novinara u BiH, prepoznavanje političkih uticaja i pritisaka na medije, glavne prepreke slobodom novinarstvu, te na  povjerenje  građana u različite vrste medija, uključujući i to koji su mediji ključni izvori informacija za građane i koliko javni medijski servisi ispunjavaju informativne potrebe građana i  druge obaveze prema  bh. javnosti.

Rezultati istraživanja pokazuju da građani/ke BiH najviše vjeruju medijima i vjerskim institucijama (76% ispitanika), dok skoro dvije trećine ispitanika smatra da političke partije i političari imaju najveći uticaj na medije i medijske slobode. Svaki četvrti ispitanik smatra da napad na novinara može biti opravdan, što je slično rezultatu dobijenom 2020., dok nasilje prema novinarima opravdava veći broj anketiranih građana Federacije BiH nego Republike Srpske.

Istraživanje o temi medijskih sloboda i zaštiti novinara u BiH, FES i BHN provode kontinuirano od 2009. godine, a rezultate tradicionalno predstavljaju na Svjetski dan slobode medija, kako bi među medijskim  profesionalcima potaknuli interprofesionalnu debatu o javnoj odgovornosti medija i zaštiti ključnih vrijednosti slobodnog novinarstva.

Ukoliko želite da prisustvujete predstavljanju istraživanja, molimo Vas da Vašu prijavu (ime i prezime, medij, kontakt, e-mail i/ili telefon) pošaljete na ime Vildane Džekman, e-mail: [email protected] ili na [email protected] najkasnije do nedjelje, 02.05.2021. godine do 12 sati.

Nakon što dobijemo prijave, poslat ćemo Vam pristupne podatke za Zoom.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest