Poziv: Online konferencija “Rodno zasnovano nasilje u javnom i komunikacijskom prostoru Bosne i Hercegovine”

Sarajevo, 12.03.2021.- Udruženje/udruga  BH novinari  i Mreža novinarki u BiH  pozivaju Vas  na online konferenciju “Rodno zasnovano nasilje u javnom komunikacijskom prostoru Bosne i Hercegovine“, koja će se održati u četvrtak, 18.03.2021. godine s početkom u 12:00 časova  putem Zoom platforme.

Napredovanje žena u medijskim, akademskim, korporacijskim, političkim ili drugim društvenim segmentima u Bosni i Hercegovini je limitirano, bez jasnih podržavajućih politika i praksi.  Samo one koje su dovoljno hrabre, odvažne i smjele da pomjeraju granice i ruše uvriježene predrasude i stereotipe uspiju pronaći adekvatan prostor za svoj poslovni napredak. One su, sve češće, meta javnih osuda, verbalnog nasilja i organizovanih  hajki. Žene iz  medijske, akademske, društvene  i političke zajednice su upravo te koje su prve na liniji seksističkih  i verbalnih napada. Zona komfora nikada nije tamo gdje je muška dominacija moći, a to su upravo upravljačke, rukovodeće i političke pozicije, kao i zanimanja koja se tradicionalno smatraju “muškim“.

Prema istraživanju BH novinara ”Žene i mediji: zaposlenice i upravljačke strukture“  autora Amera Džihane, žene u medijima zauzimaju manje od 30% rukovodećih pozicija. Udio žena na pozicijama direktorica u medijima je 25,3%, a muškaraca 74,7%. Najmanji procenat žena je na direktorskim pozicijama u televizijskom sektoru: 15,8%. Prema podacima iz istraživanja, na pozicijama glavne i odgovorne urednice najveći broj žena nalazi se u radijskom sektoru (44,7%), a najmanji u online medijima (21,7%).

Istovremeno, rezultati istraživanja o nasilju nad ženama u BiH pokazuju da je 38% žena  iskusilo neki oblik nasilja već od 15. godine života. Prisutnost seksističkih napada u medijima, na društvenim mrežama i javnom prostoru općenito, mobing na radnim mjestima, te razni oblici rodnozasnovanog nasilja je tematika koju ćemo propitati kroz online konfenciju Rodno zasnovano nasilje u javnom komunikacijskom prostoru Bosne i Hercegovine“, u organizaciji BH novinara  i Mreže novinarki u BiH, koja djeluje u okviru ovog udruženja.

Otvaranjem javnog prostora za dijalog o sve prisutnijim oblicima rodnozasnovanog nasilja u javnom komunikacijskom prostoru, sa fokusom na medije i društvene mreže,  je način da radimo na prevenciji svih oblika ovog nasilja. Želimo doprinijeti njegovoj društvenoj dekonstrukciji, te naglasiti važnost zaštite ženskih ljudskih prava kroz  efikasnije  djelovanje institucija zaduženih za provođenje zakona i kažnjavanje počinilaca nasilja. Namjera nam je također doprinijeti  jačanju kulture poštivanja ženskih  ljudskih prava,  ne samo  kroz javnu komunikaciju i medije, već u cjelokupnom bh.društvu.  

Molimo Vas da vašu potvrdu učešća (ime i prezime, kontakt telefon, medij/institucija ili organizacija u ime koje prisustvujete) pošaljete na Vildanu Džekman, kordinatorku BH novinara/Linija za pravnu pomoć novinarima, putem e-maila: [email protected] najkasnije do utorka, 17.03.2021.godine do 12:00 časova.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest