Poziv za podnošenje prijedloga projekata: Promocija medijske pismenosti u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini

Sarajevo, 14.01.2020.- Udruženje/udruga BH novinari u saradnji sa Asocijacijom elektronskih medija u BiH otvara poziv za podnošenje prijedloga projekata čiji je cilj jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) u oblasti medijske pismenosti, kao i očuvanje i zaštita slobode medija, nezavisnog novinarstva i medijskog pluralizma u lokalnim zajednicama.

Ovaj poziv za podnošenje prijedloga projekata je dio projekta „Slobodni mediji za slobodno društvo“ koji se implementira uz podršku Evropske unije, sa ciljem jačanja nezavisnog novinarstva, slobode medija i položaja novinara u lokalnim zajednicama.

Poziv za podnošenje prijedloga projekata je otvoren za organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini koje se bave medijima, ljudskim pravima, rodnom ravnopravnošću itd. Prednost će imati projekti u kojima postoji partnerstvo sa drugim organizacijama civilnog društva ili medijima.

Ukupan iznos koji je dostupan u okviru ovog Poziva za podnošenje prijedloga projekata je 33.000 eura i biće dodjeljeno šest (6) grantova po 5500,00 eura. Kofinansiranje projekta od strane podnosioca prijedloga projekta (ili partnera) nije obavezno.  

Vrijeme trajanja projekta mora biti 5 mjeseci.  

Projektne aktivnosti moraju da se sprovode u lokalnim zajednicama.

Proces apliciranja podrazumijeva predaju, evaluaciju i proces odabira potpunih prijedloga projekata.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 20. februar 2021. do 23:59h.

Aplikacije treba poslati elektronskim putem na sljedeću e-mail adresu: [email protected]

Pitanja o ovom pozivu za podnošenje prijedloga projekata se mogu slati isključivo na: [email protected] najkasnije do 12.02.2021. do 17:00h.

Informativni sastanak o ovom pozivu za podnošenje prijedloga projekata će biti održan 20.01.2021. na platformi Zoom u 11:00 sati.

Registracije su obavezne putem ovog linka.

Detaljne smjernice za aplikante su dostupne ovdje.

Aplikacioni formulari:

  1. Aplikacioni formular – Opis projekta(Word) 
  2. Budžet projekta (Excel)
  3. Izjava podnosioca prijedloga projekta (Word) 
  4. Ovlašćenje partnera (Word) 

  

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest