Gender vijeće IFJ: Zaustaviti izloženost novinarki nasilju i uznemiravanju na radnim mjestima

Sarajevo, 23.11.2020. – Gender vijeće Međunarodne federacije novinara (International Federation of Journalists – IFJ) usvojilo je 27. oktobra ove godine na online sastanku deklaraciju kojom se skreće pažnja na položaj novinarki u medijima, kao i na sve veću izloženost novinarki nasilju i uznemiravanju na radnom mjestu.

Kako se navodi u tekstu Deklaracije IFJ-a, novinarke su posebno pogođene aktuelnom pandemijom Covida-19 jer su se uslovi u kojima rade pogoršali nakon uvođenja rada na daljinu, smanjenja radnog vremena i plaća te stresa zbog pokušaja da izbalansiraju poslovne obaveze i porodični život.

Gender vijeće stoga potiče sindikate IFJ da promoviraju standarde u svojim zemljama kako bi regulirali sve što se odnosi na rad na daljinu. Također, Izvršni odbor Međunarodne federacije novinara pozvan je da poveća napore, zajedno sa drugim međunarodnim organizacijama, kako bi osigurao da rodna ravnopravnost ostane prioritet i da ovo pitanje ne postane još jedna od negativnih posljedica pandemije.

– Vijeće za ravnopravnost spolova također potiče organizacije članice da podrže i podstaknu svoje vlade da ratificiraju Konvenciju ILO 190 o zaustavljanju nasilja i uznemiravanja na poslu. Vijeće pozdravlja činjenicu da je IFJ razvio vlastitu politiku protiv uznemiravanja kako bi se izbjegle neželjene situacije u organizaciji. Poziva sindikate članove IFJ-a, ako već nemaju slične etičke standarde, da ih što prije usvoje s ciljem nulte tolerancije prema uznemiravanju i nasilju – navodi se u Deklaraciji.

Gender vijeće apelovalo je na Izvršni odbor IFJ-a i da poveća prisustvo novinarki u svojim u delegacijama te pozvalo sindikate da uključe novinarke u svoja predstavništva i potaknu ih na sudjelovanje u radu Vijeća za ravnopravnost spolova.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest