Radionice o zaštiti autorskih prava medijskih djelatnika u Brčkom i Banjoj Luci

Brčko, 06.07.2020. – Zaštita autorskih prava novinara/ki i drugih medijskih djelatnika u Bosni i Hercegovini tema je radionice koja će biti održana sutra, 7. jula u Brčkom, u organizaciji Udruženja BH novinari.

S obzirom na to da u BiH ne postoji sveobuhvatan pregled zakonskih normi, međunarodnih deklaracija, kodeksa o autorskim prava novinara/ki, kao i slučajevima kršenja ovog prava Udruženje BH novinari u saradnji sa partnerima Hayat TV, Dnevni list i Srpskacafe su uz podršku Programa za osnaživanje nezavisnih medija (IMEP projekat) u junu 2019. pokrenuli set aktivnosti sa ciljem efikasnije zaštite autorskih prava novinara/ki i medija kroz unapređenje zakonskog okruženja i profesionalnih kapaciteta medijske zajednice u Bosni i Hercegovini i u skladu sa EU Direktivom o autorskim pravima iz marta 2019.

BH novinari su do sada pripremili analizu o autorskim pravima novinara, koja sadrži sistematičan pregled preporuka, deklaracija, pravilnika i zakonskih normi, ali ukazuje i na sve nedostatke i ograničenja trenutno postavljenih normativa, što predstavlja polaznu tačku za kreiranje preporuka za unapređenje ove oblasti. Predmet analize je bila i usklađenost domaćih zakona sa standardima Evropske unije, ali i uticaj EU direktive o autorskim pravima na poboljšanje položaja autora medijskih sadržaja i uopšte na stanje medijskih sloboda i sloboda izražavanja.

Osim analize, partneri će u narednom periodu raditi na edukaciji medijskih djelatnika o mehanizmime zaštite autorskih prava, ali i na zagovaranju poštivanja autorskih prava novinara od strane svih aktera uključenih u komunikacijski prostor. Također, formiran je i Međusektorski tim za zaštitu autorskih prava novinara i medija koji će se na sveobuhvatan način baviti problematikom zaštite autorskih prava medijskih uposlenika. U pripremi je i Praktikum za zaštitu autorskih prava novinara i medija u BiH sa ciljem informisanja i educiranja medijskih djelatnika o pravnim mogućnostima i institucionalnim kapacitetima koji im stoje na raspolganju, ukoliko dođe do kršenja autorskih prava.

Osim u Brčkom, radionica o zaštiti autorskih prava bit će održana i 8. jula u Banjoj Luci, u hotelu Bosna.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest