BH novinari potpisali Memorandum o saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH

Sarajevo, 19.06.2020. – Udruženje BH novinari i organizacija Medicus Mundi Mediterania potpisali su sa Agencijom za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Memorandum o saradnji u oblasti prevencije rodno zasnovanog nasilja i unapređenja ravnopravnosti spolova u Kantonu Sarajevo.

Memorandum je potpisan u okviru projekta „Izgradnja pravednijeg, ravnopravnijeg i integrisanog društva koje ženama u Sarajevu garantuje lični integritet i pravo na život bez nasilja na osnovu spola“, kojeg implementira Udruženje BH novinari u saradnji sa organizacijom Medicus Mundi Mediterania iz Barselone.

Među glavnim ciljevima projekta su iskorjenjivanje rodno zasnovanog nasilja kao jedan od ciljeva političkog i društvenog djelovanja u Kantonu Sarajevo, unaprjeđenje medijskog izvještavanja o rodno zasnovanom nasilju kroz organizovane edukacije za novinare, izrada analize o servisima koje nude institucije KS u slučajevima zaštite od rodno zasnovanog nasilja te kreiranje i sprovođenje medijske kampanje sa ciljem senzibiliziranja građana/ki kantona Sarajevo o ovim temama.

Tokom implementacije projekta, koji će trajati do februara 2021. godine, planirana je i javna kampanja zagovaranja povećanja budžeta institucija KS za žrtve rodno zasnovanog nasilja, održavanje edukativnih radionica u srednjim školama i sprovođenje nagradnog konkursa za učenike o ovoj temi, kao i prikazivanje dokumentarnog filma „Žena“ na festivalima, sa posebnim fokusom na Sarajevo Film Festival.

Jedna od ključnih aktivnosti BH novinara i Medicus Mundi Mediterania je zajednička saradnja sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH, odnosno Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice, kao jednom od najznačajnijih institucija koja se bavi praćenjem primjene Zakona o ravnopravnosti spolova BiH i provođenjem strategija u cilju unapređenja ravnopravnosti spolova i smanjenja rodno zasnovanog nasilja.

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest