Fakultet političkih nauka Sarajevo potpisao Sporazum o saradnji sa Udruženjem BH novinari

Sarajevo, 27. 02.2020.-  Udruženje /udruga BH novinari i Fakultet političkih nauka iz Sarajeva  potpisali su jučer Sporazum o saradnji, koji će omogućiti studentima Odsjeka za komunikologiju/žurnalistiku obavljanje praktične nastave u BH novinarima  sa ciljem sticanja  dodatnih vještina i znanja u oblasti  medijskih sloboda, prava i sigurnosti novinara, te mehanizmima zaštite tih prava u BiH i svijetu.  Uz BH novinare, sporazum sa Fakultetom je potpisalo još 29  medija, udruženja, novinskih i PR agencija.

Na svečanosti potpisvanja sporazuma, dekan Fakulteta političkih nauka Sead Turčalo je istakao kako „studenti trebaju pokazati neku vrstu spremnosti za praktični rad“ te na taj način doprinijeti tome da budu prepoznati kao budući medjski profesionalci.

“Studenti trebaju svoju praksu obaviti na najbolji način kako bi ih, eventualno, neko od vas prepoznao kao neke buduće novinare ili medijske radnike”,  rekao je dekan Turčalo, obraćajući se medijskim i PR organizacijama. 

Studentima treće godine dodiplomskog studija i prve godine master studija komunikologije i žurnalistike će biti ponuđena lista sa nazivima medijskih i PR organizacija gdje će prema svojim interesima moći izabrati gdje žele raditi praksu.

Lejla Turčilo, šefica Odsjeka za komunikologiju/žurnalistiku, rekla je da je suština upravo u izboru i raznolikosti organizacija koje se studentima nude za praktičnu obuku.

„U dosadašnjoj saradnji sa studentima primijetili smo da oni pokazuju različite interese i afinitete kako prema različitim vrstama medija – printanim, elektronskim i online medijima, tako i sve više za rad u praksi u polju odnosa s javnostima”.

Iz BH novinara su naglasili da će, u saradnji sa studentima i rukovodstvom Odsijeka za komunikologiju/žurnalistiku u Sarajevu, razviti program praktične obuke o temi medijskih sloboda i prava novinara na način koji će omogućiti sudentima – budućim novinarima sticanje osnovnih vještina i znanja, kako bi mogli štititi svoja prava i integritet na najbolji način kada se profesonalno počnu baviti novinarstvom.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest