Najava: Prezentacija analize zakonskog okvira za zaštitu autorskih i srodnih prava novinara u BiH

19.12.2019.- Udruženje/udruga BH novinari organizuje prezentaciju analize o autorskim pravima novinara u BIH, kao i programa „Zaštita autorskih prava novinara/ki i drugih medijskih djelatnika u Bosni i Hercegovini”, koja će se održati sutra, 20.12.2019., u EU Info Centru u Sarajevu sa početkom u 11 sati.

S obzirom na to da u BiH ne postoji sveobuhvatan pregled zakonskih normi, međunarodnih deklaracija, kodeksa o autorskim prava novinara/ki, kao i slučajevima kršenja ovog prava Udruženje BH novinari u saradnji sa partnerima Hayat TV, Dnevni list i Srpskacafe su uz podrškuPrograma za osnaživanje nezavisnih medija (IMEP projekat) u junu 2019. pokrenuli set aktivnosti sa ciljem efikasnije zaštite autorskih prava novinara/ki i medija kroz unapređenje zakonskog okruženja i profesionalnih kapaciteta medijske zajednice u Bosni i Hercegovini i u skladu sa EU Direktivom o autorskim pravima iz marta 2019.

Analiza o autorskim pravima novinara sadrži sistematičan pregled preporuka, deklaracija, pravilnika i zakonskih normi, ali ukazuje i na sve nedostatke i ograničenja trenutno postavljenih normativa, što predstavlja polaznu tačku za kreiranje preporuka za unapređenje ove oblasti. Predmet analize je bila i usklađenost domaćih zakona sa standardima Evropske unije, ali i uticaj EU direktive o autorskim pravima na poboljšanje položaja autora medijskih sadržaja i uopšte na stanje medijskih sloboda i sloboda izražavanja.

Osim analize, partneri će u narednom periodu raditi na edukaciji medijskih djelatnika o mehanizmime zaštite autorskih prava, ali i na zagovaranju poštivanja autorskih prava novinara od strane svih aktera uključenih u komunikacijski prostor. Također, biće formiran i Međusektorski tim za zaštitu autorskih prava novinara i medija koji će se na sveobuhvatan način baviti problematikom zaštite autorskih prava medijskih uposlenika.

Na kraju programa biće kreiran i  Praktikum za zaštitu autorskih prava novinara i medija u BiH sa ciljem informisanja i educiranja medijskih djelatnika o pravnim mogućnostima i institucionalnim kapacitetima koji im stoje na raspolaganju, ukoliko dođe do kršenja autorskih prava.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest