Najava: Završna konferencija „Mediji za ljudska prava”

Sarajevo, 17.12.2019.- Udruženje/udruga BH novinari organizuje Završnu konferenciju projekta „Mediji za ljudska prava“, koja će se održati u srijedu, 18. decembra 2019. godine u Bošnjačkom institutu – Fondaciji Adila Zulfikarpašića u Sarajevu, sa početkom u 12 sati. Projekat finansira Evropska unija u okviru Evropske inicijative za razvoj demokratije i ljudskih prava u BiH.

U protekloj deceniji bilježimo pogoršanje medijskih soboda, kršenja individualnih prava novinara i drugih ranjivih grupa u BiH. Svjedočimo također političkim pritiscima i drugim nedozvoljenim uticajima na medije i medijske profesionalce. U tom kontekstu, sasvim je jasno kako novinari, kao ranjiva grupa čija se profesionalna, radna i socijalna prava krše svakodnevno bez zakonskih sankcija, ne mogu biti aktivni promotori ljudskih prava.

Na svakodnevnom nivou bilježimo slučajeve kada novinari i sami  postaju kršitelji građanskih prava, na način da: (a) ne pokazuju poštivanje ljudskih prava kroz medijske sadržaje, naročito prava manjina, djece, žena žrtava nasilja, LGBT osoba, izbjeglica, migranata i povratnika, kao i drugih ranjivih društvenih grupa; (b) djeluju diskriminirajuće prema drugom i drugačijem, podržavajući nametnute stereotipe; (c) krše kodeks novinarske etike i profesionalne srandarde koristeći govor mržnje, huškanje i druge oblike neprimjerenog govora, te (d) potpuno isključuju ili ne čine dovoljno vidljivim probleme, potrebe i interese manjinskih, marginalizovanih i ranjivih društvenih grupa u okviru svojih izvještaja ili drugih medijskih sadržaja.

Budući da u BiH još uvijek nema sveobuhvatnog izvještaja o stanju ljudskih prava u medijima, Konzorcij koji čine BH novinari, Evropska federacija novinara i Centar za edukaciju Pro Educa su pokrenuli projekt sa sloganom “Mediji za ljudska prava”, koji finansira Evropska unija u vrijednosti oko 350.000 eura, kako bi povezali medije, građane, organizacije civilnog društva i institucije vlasti radi kreiranja i korištenja internetskih alata za  promicanje, predstavljanje i zaštitu ljudskih prava u medijma. U prethodnom periodu,  Konzorcijum je sproveo i nekoliko istraživanja koja se odnose na status ljudskih prava marginaliziranih grupa, te razvio jedinstvenu metodologiju za monitoring i istraživanje ljudskih prava u medijskim sadržajima. Na bazi 9 sektorskih istraživanja pripremljena je Bijela knjiga ljudskih prava u bh. medijima i uspostavljena online Platforma Mapiraj.ba  za sustavno praćenje i javno prezentiranje slučajeva kršenja ljudskih prava  kroz medijske sadržaje. 

O projektu: Projekat „Mediji za ljudska prava“ je pokrenut početkom 2017. godine, sa ciljem jačanja međusektorske mreže i unaprjeđenja saradnje između institucija vlasti, nevladinih organizacija i medija u oblasti zaštite i promocije ljudskih prava u skladu sa EU standardima. Projekat finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini u okviru Evropske inicijative za razvoj demokratije i ljudskih prava u BiH, a provodi ga Konzorcijum kojeg čine Udruženje BH novinari, Centar za edukaciju Pro Educa i Evropska federacija novinara.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest