Poziv za  članstvo u  Grupi za  izradu izvještaja o stanju ljudskih prava u medijima pod nazivom „Bijela knjiga ljudskih prava“

Sarajevo, 12.09.2019.- Udruženje/udruga BH novinari od 2017. godine implementira projekat “Mapiranje ljudskih prava u medijima iz perspektive građana, ranjivih grupa i medijske zajednice u BiH” u saradnji sa Evropskom federacijom novinara i Centrom za edukaciju ProEduca, a uz finansijsku podršku Evropske unije.

U okviru projekta  bit će pripremljena Bijela knjige ljudskih prava, koja će identifikovati i mapirati probleme u primjeni profesionalnih standarda izvještavanja o ljudskim pravima kroz medijske sadržje, uključujući i slučajeve kršenja prava,  posebno manjinskih i ranjivih grupa, te njihovu promociju kao sastavni dio borbe za EU standarde zaštite ljudskih. Ova aktivnost treba da pridonese razvijanju baze slučajeva kršenja ljudskih prava (koja je dostupna na web platformi mapiraj.ba), ali i da podstakne na efikasnije poštivanje zakonskog okvira u oblasti ljudskih prava, kao i na skretanja pažnje javnosti na učestali trend kršenje ljudskih prava u medijima.

U skladu sa zahtjevima projekta,  BH novinari pozivaju predstavnike nevladinih organizacija, institucija vlasti, akademske zajednice, medija, međunarodnih organizacija, udruženja novinara i drugih relevatnih aktera da prijave svoje učešće u Grupi za izradu Bijele knjige ljudskih prava.

Zainteresovani kandidati treba da dostave CV, motivaciono pismo te ekspertizu u oblasti ljudskih prava manjinskih i ranjivih grupa  (žena žrtava nasilja, povratnika, novinara, LGBTQ, djece itd…) najkasnije do 19. septembra 2019. na email adresu [email protected] ili na broj telefona 033/223-818.

Cijeli poziv je dostupan ovdje.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest