Predstavljena Povelja EFJ o radnim uslovima novinara

Beograd, 13.02.2019.-Povelja Evropske federacije novinara (EFJ) o radnim uslovima medijskih profesionalaca u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj predstavljena je u Beogradu kao neobavezujuće uputstvo za unapređenje radnih uslova novinara, a potpisali su je predstavnici 14 novinarskih organizacija, sindikata i udruženja pridruženih EFJ.

Dokument je otvoren za potpisivanje za sve novinarske organizacije, privatne i javne medije, kao i za vlast, a potpisnike obavezuje na poboljšanje radnih uslova i jačanje radnih prava novinara i medijskih profesionalaca u Evropi, borbu protiv cenzure i promovisanje slobodnog pristupa informacijama i izvorima.

Predstavljajući povelju u Beogradu, vođa projekta EFJ Mehmet Koksal ukazao je da povelja sadrži deset članova u kojima su sažeti osnovni principi koji se odnose na slobodu udruživanja, pravo na pisani ugovor, pravo na kolektivno pregovaranje, zabranu diskriminacije u radnim odnosima, pravo na odmor i odvajanje od angažmana, pravo zaštite novinarskih izvora, pravo odbijanja potpisivanja sadržaja, bezbjednost i zaštitu, dobru upravu i etičke standarde i pristojne radne uslove.

Povelja će tokom 2019. biti predata Evropskoj komisiji u Briselu i Savjetu Evrope u Strazburu sa namjerom da postane referenti dokument o radnim uslovima za novinare za ocjenu slobode medija u državama – članicama i državama-kandidatima i da poveća povjerenje između profesionalnih novinara i javnosti širom Evrope.

Ideja o Povelji je pokrenuta 2018. godine u okviru projekta koji su finansirali Unesko i EU, pod nazivom “Izgradnja poverenja u medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj”, koji je namenjen jačanju slobode izražavanja, pristupa informacijama, slobodnim, nezavisnim i pluralističkim medijima, kojom se utvrđuje da su novinari i mediji glavni pokretači demokratskog, održivog i mirnog razvoja u regionu.

Evropska federacija novinara je najveća novinarska organizacija u Evropi koju čini 320.000 novinara u 70 novinarskih sindikata i profesionalnih udruženja, iz 44 zemlje.

Izvor: Radio Slobodna Evropa

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest