NAJAVA: Završna konferencija projekta Vijeća Evrope – Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi govora u medijima Jugoistočne Evrope (JUFREX)

Sarajevo, 24.01.2019.-Udruženje/udruga BH novinari organizuje završnu konferenciju za predstavnike medija, organizacija civilnog društva  i pravosuđa o temi „Mediji i pravosuđe u BiH: zajedno ka unapređenju slobode izražavanja i zaštiti javnog interesa u medijskim sadržajima“ koja će se održati 29. januara 2019. godine u Hotelu Europa u Sarajevu ( ulica Vladislava Skarića 5) .

Konferencija se realizira se u okviru projekta Vijeća Evrope – Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi govora u medijima Jugoistočne Evrope (JUFREX),  koji finansira Evropska unija  i čija se prva faza završava krajem ovog mjeseca.   

Cilj konferencije je  utvrdjivanje preporuka i prijedloga o zajedničkom djelovanju medijske i pravosudne  zajednice u oblasti zaštite slobode izražavanja i slobode medija, kao i prava i odgovornosti novinara i drugih medijskih profesionalaca na način kako su ona definisana članom 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima i u kontekstu primjene  standarda Vijeća Evrope i Evropske unije o slobodi izražavanja, odgovornosti medija i zaštiti javnog intersa kroz medijske sadržaje.

Konferencija će biti prilika i za sumiranje rezultata provodjenja ovog projekta u BiH, kao i definiranju novih aktvnosti za naredni period.

Izjave za medije su predviđene u 12:00h.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest