Novinarima u Banjaluci predstavljeni mehanizmi za zaštitu radnih i profesionalnih prava

Banja Luka, 29.05.2018.-Efikasnija zaštita prava i sloboda novinara moguća je kroz primjenu etičkih i profesionalnih standarda u svom radu te jačanjem solidarnosti, dijaloga i samokritičnosti unutar profesionalne zajednice, istaknuto je na radionici o mehanizmima zaštite medijskih profesionalaca koja je danas održana u Banjaluci.

„Ne postoji pravo bez određene odgovornosti. Ako konzumiramo pravo na slobodu izražavanja onda moramo biti spremni poštovati sve članove i odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima (EKLjP)“, rekla je generalna tajnica Udruženja BH novinari Borka Rudić. Istakla je i kako DaadEKLjP predviđa i ograničenja slobode izražavanja.

„To su ona formalna ograničenja koja moraju imati legitimni interes i zakonsko opravdanje, a odluke institucija o ograničavanju slobode izražavanja moraju biti donesene na transparentan način“, rekla je Rudić.

Izvršna direktorica Vijeća za štampu i online medije u BiH Ljiljana Zurovac istakla je kako je novinarska dužnost poštivati potrebe građana za korisnim, blagovremenim i relevantnim informacijama, kao i odbrana načela slobode informiranja. “Novinari često zaborave da kršenjem profesionalnih načela snose odgovornost za postupke ljudi koji slijede netačne i nepouzdane informacije”, rekla je Zurovac.

Novinari iz banjalučkih redakcija istakli su kao osnovne prepreke u svom radu, između otalog, pristup informacijama, medijsku i marketinšku cenzuru, pojavu samocenzure te nerazumijevanje žanra satire.

Na radionici su predstavljene važeće upute Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) za policiju u ophođenju s medijima te smjernice za medije u ophođenju s policijom.

Radionicu o mehanizmima zaštite novinara i drugih medijskih profesionalaca organizovala je Misija OEBS-a u BiH, u saradnji sa Udruženjem BH novinari i Savjetom za štampu u BiH. Radionica je okupila 20 novinara i novinarki iz Banjaluke.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest