Za zakonodavca,

 

Utjecaj rodnih stereotipa na profesionalni angažman i napredak žena na liderskim pozicijama

Rodna diskriminacija odnosi se na različit tretman u pristupu uslugama, resursima i pravima žena i muškaraca, a moć je najvažnija varijabla u razmatranju rodne diskriminacije.

Ombudsmenka Jasminka Džumhur konstatovala je da su napadi na novinare podjednako učestali prema ženama i muškarcima, s tim da su napadi na novinarke specifični jer imaju dodatnu rodnu komponentu.

“Prava novinarki i žena u kontekstu medija treba posmatrati u okviru položaja svih novinara. Promovisanje ženskih ljudskih prava treba da unaprijedi njihov položaj na način da osigura iste startne pozicije za muškarce i žene”, rekla je ombudsmenka Jasminka Džumhur te istakla svoju opredijeljenost za ideju uspostave odjela unutar Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH koji će oslikavati potrebe u oblasti slobode iztražavanja.

CRD će i dalje podržavati rad na zaštiti prava novinarai i novinarki ipodržava osnivanje kluba novinarki u BiH

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest