Zaštitu od klevete moguće unaprijediti ujednačavanjem sudske prakse u BiH

Sarajevo, 23.04.2018.-Važeće zakone o zaštiti od klevete u Bosni i Hercegovini potrebno je, u koordinaciji sa Ministarstvom pravde BiH, ekspertski analizirati te predložiti njihove izmjene sa ciljem usaglašavanja na nivoima entiteta i Brčko distrikta (BD). Pored toga, Sistem za automatsko upravljanje sudskim predmetima (CMS) moguće je unaprijediti na način da se stvore tehnički uslovi za uvid u slučajeve u kojima je jedna od strana novinar ili medij, zaključeno je između ostalog na konferenciji „Sagledavanje i ujednačavanje sudske prakse u oblasti zaštite od klevete“ koja je danas održana u Sarajevu.

Na međusektorskom sastanku koji je organizovalo Ministarstvo pravde BiH, istaknuto je da su zakoni o zaštiti od klevete u BiH najusklađeniji sa evropskim standardima u odnosu na zemlje regije. Ipak, neusaglašeni zakoni na nivoima entiteta i BD uzrokuju neujednačenu sudsku praksu.

„Ministarstvo pravde snažno podržava nezavisno i kritičko novinarstvo, kao i nezavisno sudstvo. Ujednačavanje sudske prakse dovelo bi sve novinare u jednak položaj pred sudovima“, istakla je Milana Popadić, pomoćnica ministra pravde BiH.

Dragiša Jokić, predstavnik Odjela za informaciono-komunikacijsku tehnologiju VSTV-a BiH, istakao je kako trenutno ne postoji mogućnost evidentiranja zanimanja novinara prilikom unosa podataka u CMS.

„Prijedlog treba uputiti na razmatranje Radnoj grupi za strateško planiranje i razvoj Sistema za automatsko upravljanje predmetima u sudovima i tužilaštvima“, rekao je Jokić te dodao da ukoliko bi ovo unapređenje CMS-a bilo usvojeno onda bi o tome trebalo informisati sve sudove i tužilaštva u BiH.

Na konferenciji je istaknuta i potreba unapređenja i usaglašavanja sudske prakse u predmetima klevete, kroz nastavak edukacije sudija, tužilaca i advokata o primjeni standarda Evropskog suda za ljudska prava. „Zakonske odredbe nisu detaljne pa ostavljaju prostor za rasličita tumačenja. Zbog toga je važno unaprijediti sudsku praksu u skladu sa praksom ESLjP“, rekao je advokat iz Banjaluke Oleg Knežić.

Generalna tajnica Udruženja BH novinari istakla je važnost otvorenosti pravosudnih institucija za pitanja harmonizacije zakona i usaglašavanja sudske prakse na svim nivoima. „Postoji i potreba razmatranja metode vršenja vještačenja, odnosno načina provjere duševne boli jer su evidentirana nelogična mišljenja vještaka“, rekla je Rudić.

Pored toga, konstatovano je da je za unapređenje sudske prakse važno razlikovati vrijednosni sud od činjenice, te da je potrebno promovisati medijaciju i vansudsko rješavanje slučajeva klevete.

Konferencija je okupila oko 20 predstavnika izvršne vlasti, pravosuđa, civilnog društva i medija. Udruženje BH novinari sudjelovalo je u okviru zagovaračkih aktivnosti predviđenih ranije usvojenim strateškim dokumentima.

Podsjećamo, Vijeće ministara BiH je na 116. sjednici koja je održana u septembru prošle godine, po preporuci izvještaja Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, zadužilo Ministarstvo pravde BiH da kontinuirano organizira tematske konferencije na koje će pozivati predstavnike akademske zajednice, sudije, advokate, eksperte iz ove oblasti, novinare i druge zainteresirane osobe, s ciljem sagledavanja i ujednačavanja dosadašnje sudske prakse u oblasti zaštite od klevete.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest