Zakonsko ograničavanje slobode izražavanja u BiH mora imati legitiman cilj i opravdanje

Sarajevo, 16.03.2018.-Ograničenje slobode izražavanja koje proizilazi iz zakonskih odredbi u Bosni i Hercegovini mora biti opravdano u demokratskom okruženju i imati legitiman cilj. To je moguće uz primjenu evropskih standarda i poštivanje odredbi Člana 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima u pravosudnoj praksi u BiH. S druge strane, mediji kroz poštivanje etičkih kodeksa i profesionalan pristup mogu izbjeći tužbe te dugotrajne i skupe sudske procese, istakli su danas sudionici seminara o ograničavanju slobode izražavanja u BiH.

Drugog dana seminara sudija Okružnog suda u Banjaluci Amir Kapetanović predstavio je trodjelni test Evropskog suda za ljudska prava (ESLjP) koji se primjenjuje u rješavanju slučajeva koji se tiču odredbi Člana 10 EKLjP.

Primjena trodjelnog testa važna je za razumijevanje načina donošenja odluka od strane Ustavnog suda BiH i ESLjP. Sudionici su analizirali primjere presuda i slučajeva kroz razmatranje osnovnih pitanja trodjelnog testa, a to su da li je ograničavanje slobode izražavanja predviđeno zakonom, da li ima legitiman cilj i da li je to ograničavanje „neophodno u demokratskom društvu“?

U kontekstu ograničenja slobode izražavanja koja postavljaju zakoni o zaštiti od klevete, istaknuto je kako medijska zajednica snosi značajan dio odgovornosti za sadržaje koji se objavljuju, ali i da mediji nekada znaju biti žrtve pravosudne neefikasnosti.

“Provjere činjenica su za medije važne zbog izbjegavanja tužbi. Dobronamjernost i profesionalno postupanje podrazumijeva se da se novinar i mediji mogu odbraniti pred sudom čak i ako su objavili netačne činjenice, koje imaju reperkusije klevete, ali se dobronamjernost mora dokazati pred sudom”, rekao je stručnjak za medijsko pravo Mehmed Halilović.

Cilj seminara je unaprijediti zastupanje novinara i medija pred sudovima u BiH kroz primjenu Člana 10 EKLjP i drugih evropskih standarda u bh. sudskoj praksi, pri procesuiranju različitih slučajeva ograničavanja slobode izražavanja i prava novinara u BiH.

Sudionici radionice, 47 predstavnika pravosuđa, advokata, novinara, urednika i eksperata iz oblasti medijskog prava, konstatovali su da je potrebno proširiti saradnju sa centrima za edukaciju sudija i tužilaca te advokatskim komorama u oba entiteta sa ciljem edukacije predstavnika pravosuđa o primjeni evropskih stanradra u sudskoj praksi u BiH. Pored toga, poručeno je i kako postoji potreba za organizovanjem in-house radionica u lokalnim zajednicama, kantonima i općinama širom BiH, sa ciljem unapređenja znanja predstavnika pravosuđa i medija koji djeluju na lokalnom nivou.

Inter-profesionalni seminar “Ograničenja slobode izražavanja u BiH: instrument političkog pritiska protiv novinara/medija i/ili legitimna primjena evropskih standarda i člana 10 evropske konvencije o ljudskim pravima” organizovali su Vijeće Evrope i Udruženje/udruga BH novinari u okviru JUFREX – zajedničkog projekta EU i Vijeća Evrope – Jačanje pravosudne ekspertize o Slobodi govora u medijima Jugoistočne Evrope.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest