RAK kaznio FTV, OBN, PINK BH i Radio Kameleon

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) je u okviru svojih nadležnosti, a sprovodeći postupke ispitivanja mogućeg kršenja primjenjivih pravila i propisa iz oblasti audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija, po službenoj dužnosti, u januaru 2018. izrekla sljedeće izvršne mjere:

Radio televiziji Federacije Bosne i Hercegovine (TV FBiH) je izrečeno pismeno upozorenje radi kršenja člana 25. (Raspored i označavanje sadržaja u svrhu zaštite maloljetnika) Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija. Agencija je utvrdila da je Federalna televizija 11.10.2017. u terminu od 23:00 sata emitovala film pod nazivom LOVE, u kojem su u više navrata prikazane eksplicitne i detaljne scene seksa i seksualnih aktivnosti neprimjerene terminu emitovanja. Članom 25. Kodeksa jasno i decidno je propisana odgovornost pružaoca medijskih usluga da osigura zaštitu maloljetnika od potencijalno neprimjerenih i štetnih sadržaja, kao i odgovornost za kategorizaciju svih sadržaja koje pruža, te su jasno definisane grafičke oznake i kategorije programskih sadržaja na koje se iste i odnose, kao i vremenski termini u kojima se pojedini sadržaji mogu emitovati s obzirom na kategoriju u koju spadaju.

OBN televiziji je izrečena novčana kazna u iznosu od 6.500,00 KM radi kršenja člana 16. (Učešće publike u audiovizuelnim i radijskim programima) stavovi (2) i (3) Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija. OBN televizija je emitovala astrološku emisiju Balkan Astro Centar – Savjet zvijezda, tokom koje su se u donjem dijelu ekrana smjenjivali brojevi telefona za učešće gledalaca iz inostranstva, dok su se u gornjem desnom uglu smjenjivali brojevi za učešće gledalaca iz BiH sa pripadajućom cijenom poziva bez naznačenog PDV-a. Takođe, utvrđeno je da je istaknuta cijena usluge za gledaoce iz BiH manja od propisane 2/3 veličine istaknutog broja za poziv.

PINK BH televiziji je izrečena jedinstvena finansijska kazna u iznosu od 9.000,00 KMradi kršenja člana 3. (Osnovni principi), stavovi (1), (4), (5) i (8), člana 17. (Zaštita privatnosti) stavovi (1) i (4), te člana 20. (Učešće maloljetnika u sadržajima pružalaca medijskih usluga) stav (1) Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija. PINK BH je u okviru emisije „EKSKLUZIVno“ emitovala prilog o porodičnoj tragediji srbijanskog glumca Srđana Žike Todorovića, odnosno o iznenadnoj smrti njegovog trogodišnjeg sina. Pink BH je, kršeći obavezu poštivanja privatnosti i bez ikakvog dokazivog javnog interesa, zloupotrijebila porodičnu tragediju, vodeći se očitom potrebom za senzacionalizmom i ekskluzivitetom, radi čega je Agencija izrekla odgovarajuću izvršnu mjeru.

Radiju Kameleon su oduzeti programski uslovi sadržani u Aneksu 1 za program Radio Kameleon Sarajevo, a u vezi sa kršenjem člana 21. stav (1) (Prenos dozvole) Pravila 76/2015 o pružanju medijskih usluga radija, te oduzeti tehnički uslovi za emitovanje za frekvencije 101.20 MHz i 95.90 MHz Opšte dozvole za radijsko emitovanje koje se vrši putem zemaljske radiodifuzije, te mjera pismenog upozorenja zbog kršenja člana 20. (Upućivanje informacija Agenciji i registar Agencije) stav (1) Pravila 76/2015 o pružanju medijskih usluga radija. Naime, u ovom slučaju se radilo o nelegalnom emitovanju programa na dodijeljenim resursima s jedne, i nepoštovanju programskih uslova dodijeljenih dozvolom sa druge strane.

(rak.ba)

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest