Održana 15. sjednica Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma PSBiH

Povjerenstvo za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) prihvatilo je, između ostalog, prijedlog Helsinškog parlamenta građana Banja Luke za zajedničko organiziranje konferencije na kojoj će se razgovarati o Ustavu BiH i nedostacima rodne komponente u Ustavu BiH, saopćeno je iz Sektora za odnose sa javnošću PSBiH.

Na 15. sjednici koja je održana 30. januara 2018. usvojeno je Šesto periodično izvješće BiH o provedbi Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (2013 – 2016). Zaključeno je da Povjerenstvu budu dostavljene preporuke koje Komitet za eliminaciju diskriminacije žena (UN CEDAW Komitet) uputi BiH nakon razmatranja Šestog periodičnog izvješća.

Usvojeno je Završno izvješće o provedbi Akcijskog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 „Žene, mir, sigurnost“ u BiH 2014. – 2017. godine.

Razmatrajući zaključke s okruglog stola pod nazivom „Rodni aspekti rane memorijalizacije u BiH“, koji je održan 14. srpnja 2017. godine, Povjerenstvo je odlučilo da će, sa nevladinim organizacijama, ubuduće sudjelovati u obilježavanju 8. prosinca – Dana sjećanja na stradanje žena u ratu u BiH.

Primljena je k znanju Informacija s tematske sjednice o ulozi istraživanja u izradi politika u rodnoj ravnopravnosti, koja je održana 23. listopada 2017. godine, kao i Informacija s tematske sjednice na temu „Kako do rodno odgovornog proračuna: uloga parlamenata“, koja je održana 20. prosinca 2017. godine.

Usvojeno je Izvješće o radu Povjerenstva za 2017. godinu, kao i Orijentacijski radni plan Povjerenstva za 2018. godinu.

Primljeno je k znanju Izvješće o sudjelovanju predsjedatelja Povjerenstva na Simpoziju o ženama u mehanizmima odlučivanja, koji je održan u Ankari 1. i 2. studenog 2017. godine.

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest