Kako studente/ice novinarstva upoznati sa etikom izvještavanja o rodno zasnovanom nasilju, da li silabusi na fakultetima predviđaju izučavanje novinarskog pristupa ovom društvenom problemu, te imaju li fakulteti kapacitete da studentima pruže dodatnu naobrazbu, neka su od pitanja razmatranih na okruglom stolu za profesore/ice i asistente/ice održanom danas na Jahorini.

Okrugli sto “Izvještavanje o temi rodno zasnovanog nasilja kao dio redovne nastave za studente/ice novinarstva i komunikologije u BiH” okupio je nastavno osoblje sa privatnih i javnih univerziteta u BiH koje radi sa studentima novinarstva i komunikologije. Zaključeno je da na  univerzitetima u Bosni i Hercegovini postoji dovoljno motivacije

Postoji li dovoljno motivacije, volje i kapaciteta u okviru univerziteta u BiH da se pitanje izvještavanja o temi rodno zasnovanog nasilja uvrsti u syllabus-e predmeta koje slušaju studenti/ce novinarstva i komunikologije?

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest