Najava kick-off konferencije „Mediji za ljudska prava“ (20.07.2017)

Sarajevo, 19.07.2017. – Istraživanje i mapiranje ljudskih prava u medijima iz perspektive građana, organizacija civilnog društva, institucija vlasti i medijske zajednice, na način koji će podjednako uključivati sve aktere na polju ljudskih prava u BiH i rezultirati uspostavljanjem javne Platforme medija za ljudska prava, ključne su aktivnosti projekta “Mediji za ljudska prava“ koji će biti predstavljen sutra na Kick off konferenciji u hotelu Termag na Jahorini.

Projekt, čiji je puni naziv “Mapiranje ljudskih prava u medijima iz perspektive građana, ranjivih grupa i medijske zajednice u BiH”, fokusiran je na uspostavljanje međusektorskih mreža i jačanju saradnje OCD, medija i institucija vlasti u promociji i zaštiti ljudskih prava, te njihovoj zajedničkoj edukaciji o EU standardima i politikama u oblasti ljudskih prava i demokratije.

O glavnoj ideji projekta i ključnim aktivnostima govoriće Melvin Asin, šef Operativnog odjela u Delegaciji Evropske unije u BiH, Predrag Jović, zamjenik ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH, Marko Divković, predsjednik Udruženja/udruge BH novinari, te Dragan Močević, konsultant i savjetnik Centra za edukaciju ProEduca.

Na sutrašnjoj konferenciji biće riječi o izradi jedinstvene metodologije za monitoring i istraživanje ljudskih prava u medijima, koja će omogućiti kreiranje Bijele knjige ljudskih prava, kao i razvijanje drugih internetskih alata za sustavno praćenje i javno prezentiranje slučajeva kršenja ljudskih prava novinara, svih drugih građana, a posebno ranjivih i marginaliziranih grupa.

Kako se očekuje, na konferenciji će sudjelovati više od 60 predstavnika organizacija civilnog društva, medija, državnih i entitetskih institucija vlasti, Ureda ombudsmena za ljudska prava, akademske i medijske zajednice iz cijele BiH.

Projekt “Mediji za ljudska prava” provodi Konzorcij koji čine BH novinari, Evropska federacija novinara i Centar za edukaciju ProEduca, uz finansijsku podršku Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest