15 tačaka za poboljšanje uvjeta rada novinara na postorima Zapadnog Balkana i Turske

tiranaefjEvropska federacija novinara je zajedno sa svojim članom, Udruženjem novinara iz Albanije, uspješno organizirala  “Trening trenera” radionicu na temu radnih prava u okviru projekta “Izgradnja povjerenja u medijima u jugoistočnoj Evropi i Turskoj” podržanog od UNESCO-a (#TrustinMediaSEE).

Učesnicima se obratio predsjednik Nacionalne unije novinara Velike Britanije i ekspert Tim Dawson. Dawson je trenerima iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Turske i predstavniku sindikata iz Španije prenio iskustva koja je stekao kao dugogodišinji sindikalac. Razmijenjene su najbolje prakse, detalji i ekspertize o : 1) priznavanju sporazuma sindikata 2) komponente potraživanja zarade 3) tehnikamakolektivnog pregovaranja 4) razmatranju godišnje zarade 5) prednosti sindikalnog udruživanja 6) edukaciji medijskih vlasnika 7) radu na praksi vlade 8) generalnim principima 9) izgradnji konekcija sa radnicima istih medijskih grupa 10) korištenju internacionalne sindikalne mreže 11) podsticanju novinara da se sindikalno udruže 12) podržavanju kolektivnog razmišljanja 13) redovnom radu funkcionera na pozicijama bitnim za medijsku zajednicu 14) transparentnosti rada i 15) postupcima za rješavanje sporova.

Mimoza Koçiu i Armand Shullaku  iz Udruženja profesionalnih novinara Albanije istakli su nedostatak pregovanja o ugovorima između albanskih novinara i njihovih poslodavaca, nedostatak neovisnog novinarskog sindikata i iznijeli detalje o slučajevima dva ugašena TV programa. „Dobrodošli u Albaniju, zemlju u kojoj premijer, kada ne objave vijest u korist Vlade, novinare naziva neprijateljima“, rekao je jedan nedavno otpušteni novinar iz Albanije.

Trener iz Udruženja BH Novinari istakao je da u Bosni i Hercegovini postoji kvalitetan zakonski okvir, ali je implementacija tih zakona loša. Glavni problemi u BiH odnose se na netransparentno finasniranje medijskog sektora, politizirane medijske kuće, veliki broj tužbi za klevetu i rad „na crno“.

Trener iz Crne Gore predstavio je zaključke nedavno provedenog istraživanja u sklopu projekta „Regionalna platforma za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara“ – mreža novinarskih udruženja i sindikata zemalja Zapadnog Balkana. Prosječna plata novinara je 500 EUR, cenzura i samocenzura je visoka zbog nedostatka transparentnosti javnog finansiranja medijske industrije.

Trener iz Turske sumirao je sve napade na novinare u Turskoj od jula 2016. i istakao da je od jula 2016. preko 120 novinara uhapšeno, 176 medija zatvoreno i preko 2500 novinara otpušteno bez kompenzacije. „Pisanje o preblemima Kurda, ratu u Siriji ili slučajevima korupcije ostaju tabu teme. Ali ne radi se samo o političkim pitanjima, čak vijesti o Božiću i Deda Mrazu su postali opasni za novinare i mogu rezultirati otkazom.“

Od učesnika se očekuje da u korist svojih članova, na osnovu ideja i dobrih primjera koje je Tim Dawson prezentovao u toku radionice, ponove ove radionice u svojim državama. Evropska federacija novinara će iduće godine u cilju mjerenja uticaja ovog događaja, organizirati follow up trening trenera.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest