BEOGRAD – U utorak 06. decembra, Nezavisno udruženje novinara Srbije, u saradnji sa pet udruženja iz regiona, otvara dvodnevnu regionalnu konferenciju tokom koje će biti predstavljeni rezultati istraživanja o nivou medijskih sloboda i bezbjednosti novinara na prostoru Zapadnog Balkana. Komparativna analiza će dati odgovore na pitanja kako se zemlje regiona porede kada su u pitanju pravna zaštita medija i novinarskih sloboda, položaj novinara u redakciji, profesionalna etika i nivo cenzure, kao i bezbjednost novinara i nekažnjivost napada na njih.

Istraživanje koje su realizovala udruženja u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Kosovu i sindikat u Crnoj Gori pokazalo je da na teritoriji Zapadnog Balkana: 

  • zakoni koji garantuju slobodu i pluralizam medija nisu primjenjivani u praksi,
  • približno 70% novinara smatra da je njihov ekonomski položaj dramatično opao, ali se iz straha od gubitka posla ne udružuju u sindikate,
  • na rad više od polovine novinara utiče strah od tužbe, a isti procenat ispitanika rekao je da na njihov rad utiče i cenzura,
  • od 2013. godine 86  novinara je bilo fizički napadnuto, dok nijedna država nema efikasne mehanizme za zaštitu novinara,
  • od 1996. godine ubijeno je 7 novinara – izvršilac nije otkriven ni u jednom slučaju 

Nalaze regionalnog istraživanja predstaviće dr Snežana Trpevska, glavna istraživačica, dok će poslije uvodnih govora rezultate komentarisati i ostali učesnici, uključujući i predstavnike Udruženje/udruga BH novinari, Hrvatsko novinarsko društvo, Udruženje novinara Makedonije i Udruženje novinara Kosova i Sindikat medija Crne Gore. 

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta Regionalna platforma za zagovaranje medijskih sloboda i bezbjednosti novinara na Zapadnom Balkanu čiju realizaciju podržavaju Evropska Komisija i Ministarstvo kulture i informisanja RS.

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest