Ustavni sud RS-a na sjednici 22. juna odbio je zajedničku Inicijativu organizacije Transparency International BiH i Udruženja/udruge BH novinari-Klub novinara Banjaluka za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti Zakona o javnom redu i miru RS, koja je upućena prošle godine.

Ustavnom sudu RS upućen je prijedlog da pokrene postupak za ocjenu ustavnosti spornih odredbi članova 7., 8. i 22. Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske i donese odluku da osporeni članovi nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, s obzirom na to da predstavljaju direktno kršenje prava na slobodu misli i opredjeljenja, uvjerenja, kao i javnog izražavanja mišljenja i mirnog okupljanja i udruživanja.

Narodna skupština Republike Srpske je 5. februara 2015.godine usvojila Zakon o javnom redu i miru i pored osuda i protivljenja javnosti, novinara i civilnog društva. Najveće međunarodne organizacije od OEBS-a, Evropske komisije, Human Rights Watch do ambasada SAD, Velike Britanije i drugih, osudile su ovaj zakon uz ocjenu da je pojam javnog prostora preširoko definisan i omogućava njegovu zloupotrebu.

Međutim u odluci Ustavnog suda RS-a stoji da navodi predlagača za odredbu člana 8. ne sadrže ustavnopravne razloge zbog kojih ovu odredbu smaraju neustavnom, „već predstavljaju mišljenje predlagača o propisanim obilježjima ovog prekršaja javnog reda i mira“. Po ocjeni Ustavnog suda RS navedeni razlozi ne predstavljaju stvarni zahtjev za ocjenu ustavnosti, „već predstavljaju zahtjev za ocjenu cjelishodnosti pravne norme i njene preciznosti, za šta Ustavni sud , saglasno članu 115. Ustava nije nadležan. Sud nije razmatrao navode predlagača da su osporenim članovima 7 i 22. Zakona o javnom redu i miru povrijeđene odredbe članova 10. i 11. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda iz razloga što je predlagač samo citirao navedene odredbe ove konvencije bez navođenja u čemu se, u konkretnom slučaju, sastoji povreda ovih odredaba“, navodi se u obrazloženju Ustavnog suda RS-a.

Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari je početkom 2015. godine ocijenio neprihvatljivim prijedlog Vlade Republike Srpske da u novom Zakonu o javnom redu i miru definiciju javnog mjesta proširi na internet i društvene mreže, sa ciljem ograničavanja slobode izražavanja putem interneta, kao i kažnjavanja njihovih korsnika i posjetitelja visokim novčanim i zatvorskim kaznama. Upravni odbor BH novinara tada je pozvao Vladu RS da hitno povuče iz parlamentarne procedure Zakon o javnom redu i miru, te javno odustane od nedemokratskih mjera i postupanja suprotnih potrebama i interesima građana Republike Srpske.  

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest