Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari upućuje javni protest Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i nadležnom Ministarstvu prometa i komunikacija radi političkih manipulacija i neodgovornog ponašanja u postupku donošenja zakonskih rješenja za naplatu RTV takse, te stvaranje stabilnog načina finansiranja BHRT i cjelokupnog Javnog RTV sistema u BiH.

Višekratnim odgađanjem izmjena Zakona o PBS uz različite političke i proceduralne izgovore, koji su se kretali od višemjesečnog čekanja saglasnosti vlada entiteta i Brčko Distrikta, preko zahtjeva o traženju cjelovitog zakonskog rješenja za funkcioniranje PBS do najnovijeg zahtjeva HDZ za stvaranje tri nacionalna javna servisa, Vijeće ministara BiH je pokazalo svoju nesposobnost u rješavanju problema sa kojima se godinama suočava PBS u BiH.  

Dovođenje pred finansijski kolaps BHRT je u suprotnosti sa Ustavom BiH i pravom građana na primanje i distribuciju informacija putem javnih emitera. To se direktno kosi i sa višegodišnjim zahtjevima Evropske komisije, iskazanim kroz Izvještaje o napretku BiH u procesu EU integracija, kojima se od parlamenta i nadležih vlada traži uspostava stabilnog, profesionalanog i finansijski neovisnog sistema javnog informiranja na nivou države i entiteta.

UO BH novinara podsjeća Vijeće ministara BiH i zastupnike u Parlamentu BiH kako su stabilan javni servis i formiranje Korporacije javnih emitera jedan od uvjeta koji država mora ispuniti kako bi dobila priliku aplicirati za članstvo u Evropskoj uniji. Evropska komisija nikada zvanično i javno nije odustala od tog zahtjeva, a bh. parlamentarci i javni zvaničnici su, umjesto da rade na ispunjavanju ovog uvjeta, funkcioniranje javnih emitera srozali na dnevne političke kalkulacije, jeftinu trgovinu ili rad u interesu samo određenih političkih partija.  

Zbog toga će UO BH novinara pozvati sve međunarodne organizacije za zaštitu slobode izražavanja da svojim uticajem spriječe prihvatanje aplikacije BiH za članstvo u EU sve dok se potpuno i dosljedno ne primijeni Zakon o Javnom RTV sistemu i ne formira Korporacija javnih emitera, čime će se osigurati pravo na informiranje svakom građaninu BiH, bez obzira u kom dijelu BiH živi, kojim jezikom govori i kakve su njegove političke i svake druge preferencije i interesi.

Istovremeno, UO BH novinara poziva uposlenike BHRT, RTVFBiH i RTRS, njihove sindikalne organizacije, upravna tijela i menadžmente da djeluju solidarno i da iskoriste sve zakonske mogućnosti (uključujući štrajk, bojkot Vijeća ministara ili prekid programa na određeno vrijeme) kako bi ishodovali donošenje odluka koje će dugoročno osigurati opstanak javnih servisa na državnom nivou i u entitetima.

 Upravni odbor BH novinari

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest