Evropski centar za novinarstvo (EJC) objavio je Vodič za verifikaciju digitalnog sadržaja u kriznim situacijama.

“U današnjem okruženju, u kojem kruže glasine i lažirani sadržaji, novinari moraju biti u mogućnosti da razdvoje autentične materijale od lažnih. Ovaj pionirski priručnik obavezno je štivo za novinare koji rade sa različitim tipovima sadržaja koji dolaze od korisnika”,  objašnjava Vilfred Ruten, direktor Evropskog centra za novinarstvo.

 “Tačne informacije tokom humanitarne krize mogu spasiti živote, ali je u takvim okolnostima veoma teško prikupiti pouzdane informacije. Ova knjiga će pomoći ne samo novinarima već i svima koji u situacijama humanitarnih kriza rade na terenu da provjere činjenice na licu mjesta”, izjavio je Viliam Spindler, portparol Visokog komesarijata UN-a za izbeglice (UNHCR).

Ovaj priručnik će biti suštinski važan za novinare koji izvještavaju o međureligijskim i etničkim konfliktima da bi izvještavali na uravnoteženiji, transparentniji i tačniji način, te da bi, na kraju, pomogli u smanjenju tenzija između i unutar zajednica”, ocjenjuje Metju Hods, direktor Alijanse civilizacija UN (UNAOC).

 “U današnje vrijeme suštinski je važno znati šta je stvarno i kako verifikovati vijesti i druge informacije. Ovaj priručnik pruža osnovne alate za svakoga ‒ novinare i publiku”, smatra Hauard Finberg, direktor Odjeljenja za suradnju Instituta Pointer.

“Tačnost je jedan od osnovnih principa novinarstva, ali medijima je teško održati etičnost u situacijama udarnih vijesti. Ovaj priručnik će pomoći onima koji kreiraju vijesti da održe vjeru u istinitost – čak i kada su svuda oko njih spekulacije”, izjavio je Aidan Vait, direktor Mreže za etično novinarstvo (EJN).

“Suština svega su prave informacije u pravo vrijeme na pravom mjestu. Kada je kriznim područjima ograničen prilaz, od ključne je važnosti da humanitarni radnici mogu prikupiti informacije putem društvenih mreža. Ovaj će priručnik zato biti od koristi i humanitarnim radnicima koji rade na terenu i volonterima na internetu”, rekao je Kristof Denenmozer, iz organizacije Put humanosti (HRI).

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest