Vijeće ministara BiH početkom sedmice donijelo je odluku o raspodjeli opreme nabavljene u okviru prve faze projekta digitalizacije prenosne i emisione mreže javnih radiotelevizijskih servisa u BiH.

Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, a opremu je nabavilo Vijeće ministara BiH. Slavko Matanović, ministar komunikacija i prometa, kaže da se ovom odlukom praktično oprema iz prve faze digitalizacije daje u vlasništvo javnim servisima, ali i da se istom odlukom također uredila namjena te opreme i način korištenja.

“Ta oprema će se koristiti u svrhu ustanovljavanja jedinstvenog sistema, koji će omogućiti da se svi javni servisi vide na cijeloj teritoriji BiH, a što ranije nije bio slučaj”, ističe ministar Matanović.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH će najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke zaključiti ugovor s JRTV servisima u BiH o međusobnim pravima i obavezama, a javni radiotelevizijski servisi će u ovom roku zaključiti sporazum kojim će regulirati ravnopravno korištenje ove opreme.

Prema odluci, BHRT-u se u vlasništvo dodjeljuje emisiona, prenosna i procesna oprema, koja je projektom namijenjena za instaliranje i rad  na lokacijama: RTV dom Sarajevo, Hum, Vlašić, Mostar, Planinica, Fortica, Lisin, Velika Vidova, Zenica, Lisac, Tuzla i Ilinčica, kao i pripadajući set mjerne opreme i rezervnih dijelova nabavljenih u okviru prve faze projekta. Istovremeno, RTRS-u se u vlasništvo dodjeljuje emisiona, prenosna i procesna oprema koja je projektom namijenjena za instaliranje i rad na lokacijama: RTV dom Banja Luka, Kozara, Trebević, Bijeljina, Udrigovo, Brčko, Duge Njive, Istočno Sarajevo i Veliki Žep, kao i pripadajući set mjerne opreme i rezervnih dijelova nabavljenih u okviru prve faze ovog projekta. Ministar objašnjava da opremu duže oni koji su bili vlasnici stare analogne, BHRT i RTRS, i zato u ovoj podjeli i nema FTV-a.  

“Praktično smo odblokirali proces digitalizacije i stvoreni su uslovi da se pristupi tehničkoj realizaciji ovog projekta. Odlukom je Vijeće ministara dalo zeleno svjetlo da se na ovaj način riješi primopredaja te opreme. Odluka će biti pravni temelj na osnovu kojeg će se zaključiti ugovor između Ministarstva komunikacija i prometa sa javnim servisima i taj ugovor će reflektovati ovu odluku. Tek potpisivanjem tog ugovora javni servisi će se obavezati da će ispoštovati ove odredbe iz odluke VM-a. Paralelno sa potpisivanjem tog ugovora, koji će pratiti primopredaju opreme, javni servisi će između sebe zaključiti sporazum o načinu njenog korištenja i održavanja. Tako bi se izbjegli dalji eventualni sporovi oko načina korištenja i održavanja te opreme”, kaže Matanović i dodaje da će praktično sva tri servisa biti ravnopravni baštinici tog dijela multipleksa, koji će biti njima stavljen na raspolaganje.

Prema Matanovićevim riječima, već se priprema tenderska dokumentacija za drugu fazu projekta, čijom realizacijom bi pokrivenost BiH digitalnim signalom bila oko 80 posto.

“U ovoj, sad prvoj fazi, koja će biti vidljiva ako sve bude išlo po planu već za dva mjeseca, imat ćemo to testno emitovanje u tri najveća centra: Sarajevo, Mostar i Banja Luka. Krenut će to testno emitovanje i u hodu će se sve dalje odvijati. Mi paralelno radimo na pripremi tendera za drugu fazu. Očekivati je da se u roku godinu do dvije taj proces potpuno završi”, kaže Matanović.

(TeVe/Oslobođenje)

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest