Organizacija Civil Rights Defenders oštro je osudila, kako navodi, restriktivni i represivni Zakon o javnom redu i miru koji je Skupština Republike Srpske usvojila 5. februara ove godine.

U ovoj organizaciji taj zakon vide kao još jedan pokušaj gušenja slobode izražavanja, te od entitetskih vlasti traže da se izmijeni član 7. i 8. Zakona, kao i definicija “javnog mjesta” u skladu s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima.

Smatra se da usvajanje zakona može dovesti do vala cenzure i samocenzure nezavisnih medija, civilnog društva i kritičkih pojedinaca koji koriste društvene mreže.

Naglašava se da su po zakonu društvene mreže određene kao “javna mjesta” i njihovi korisnici mogu biti predmet gonjenja, ukoliko kritikuju rad državnih tijela i institucija.

“Članovi 7. i 8. Zakona, kao i definicija “javnog mjesta” moraju biti izmijenjeni i usklađeni s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima. Trenutno, ova dva člana Zakona krše član 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima i članove 2. i 19. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim slobodama, te svaki korisnik društvenih mreža može biti gonjen ili sankcionisan zbog javnog izražavanja svojih stavova”, kazala je predstavnica Civil Rights Defenders za BiH Ena Bavčić.

Ova organizacija osuđuje usvajanje represivnog Zakona o javnom redu i miru, te zahtijeva njegove izmjene i usklađivanje s relevantnim međunarodnim dokumentima.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest