Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari daje punu podršku zahtjevima Delegacije EU u BiH, Uredu OSCE za slobodu medija iz Beča i Ambasadi SAD u Sarajevu za izradom seriozne studije o finansijskim kretanjima u oblasti oglašavanja u BiH kao i prilivu prihoda od RTV takse, kako bi se na bazi te studije uspostavile norme o količini oglašivačkog prostora u javnim emiterima, kao i javnim i privatnim RTV stanicama u našoj državi.

Izradi kredibilne studije, koju je spremna finansirati Delegacija EU i koju bi pripremili evropski stručnjaci u ovoj oblasti, treba pristupiti odmah kako bi se na profesionalan i transparentan način razriješila sporenja između javnih servisa i privatnih medija u BiH o količini dozvoljenog marketinga. Ta su sporenja nastala nakon što je početkom jula ove godine Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije, bez javnog publikovanja svojih argumenata i stručnih nalaza, predložilo smanjenje oglašivačkog prostora PBS – u sa šest na četiri minute po satu programa.

Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari još jednom poziva članove Vijeća RAK–a da prethodni prijedlog o smanjenju marketinga javnim emiterima stave van snage, da sa dužnom pažnjom prihvate kritike na svoj račun, pa krajnje stručno i transparento pristupe rješavanju ovog važnog pitanja. Svaki odgovoran i pošten profesionalac u Vijeću i Agenciji, koji želi napredak, zakonita i pravična rješenja unutar bosanskohercegovačke medijske zajednice, trebao bi razmotriti prijedloge javnih medija i domaćih i međunarodnih organizacija, sačekati izradu kredibilne studije i, tek nakon ponuđenih novih rješenja, donijeti odluku o raspodjeli marketinga između javnih i komercijalnih medija u Bosni i Hercegovini.  

Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest