Održana debata o Nacrtu Zakona o slobodi pristupa informacijama BiH

mediacentarNovi prijedlog zakona neprihvatljiv

Predložene izmjene i dopune Zakona o slobodi pristupa informacijama BiH ne vode ka poboljšanju tog zakona nego ka stvaranju medijskog mraka u BiH, zaključeno je danas na debati o Nacrtu ovog zakona kojeg je 10. maja objavilo Ministarstvo Pravde BiH. Na inicijativu Udruženja BH novinari u sarajevskom Media centru danas su predstavnici medijskih i nevladinih organizacija diskutovali o Nacrtu ovog zakona i složili su se da je on neprihvatljiv za civilno društvo, novinare, građane.

“Predložene izmjene Zakona dovode u pitanje pravo na dobijanje informacija, uvode se ograničenja u pristupu informacijama koje se odnose na zaštitu privatnosti i drugih legitimnih privatnih interesa i ograničava se krucijalni mehanizam Zakona, test javnog interesa. Taj zakon treba biti dopunjen ali ovo što je predloženo vodi nas nazad”, kazao je Mehmed Halilović, pravni expert “Internews-a”. Udruženje BH Novinari danas je u Sarajevu organiziralo javnu debatu o predloženim izmjenama Zakona, kojoj je prisustvovao veliki broj predstavnika nevladinih organizacija i medija.

“Za nas je najproblematičnija promjena duha Zakona, a to je da se informacija, koja je tretirana kao javno dobro i koja mora biti dostupna, bez ograničenja ili sa malim ograničenjem, svim građanima, sada tretira kao vlasništvo javnih službenika. To je za nas problematično sa aspekta stvaranja otvorenog društva u kojem će se razmjenjivati informacije, a sve u cilju boljeg razumijevanja događaja i otvaranja tema kao što su kriminal, korupcija, trošenje javnih sredstava, učinkovitost državnih organa”, kazala je Borka Rudić, generalna tajnica Udruženja BH Novinari.

Transparency International je već zatražio pokretanje redovnih procedura za stvarno unapređenje ovog zakona, a otvoreno pismo povodom toga je upućeno Vijeću ministara, Parlamentarnoj skupštini BiH, Ministarstvu sigurnosti, Agenciji za zaštitu ličnih podataka i Instituciji ombudsmena za ljudska prava.

Srđan Dizdarević, predsjednik Helinškog komiteta u BiH, kazao je da na demokratiju u BiH.

“Udara se po svim zakonima kako bi se stvorio režim. U ovaj trend uklapaju se i napadi na novinare I nevladine organizacije u posljednje vrijeme. Ovo su nagovještaji strahovlade kojoj se moramo suprotstaviti”, kazao je Dizdarević.

Eldin Karić, urednik portala Žurnal išef Antikorupcijske mreže Account, smatra da se ovim izmjenama želi postići to da se javnost zaustavi u svojoj namjeri da dobije informacije od institucija koje upravljaju javnim novcem.

“Mislim da je glavni cilj da se napravi medijski i informativni mrak u BiH, da se pokušava jednostavno dovesti do toga da dobijanje informacija postaje izuzetak i da to pravo postaje privilegija samo za one novinare, medije i građane koji su blizu onima koji raspolažu informacijama”, kaže Karić.

Na kraju debate zaključeno je da je ovaj Nacrt ovog zakona neprihvatljiv i da će se organizacije civilnog društva uz podršku građana spriječiti usvajanje ovakvog zakona. Organizacije civilnog društva postavile su na svoje portale Nacrt ovog zakona sa mogućnošću upisivanja amandmana na članove, a zahtijevaće i povlačenje Nacrta zakona.


Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest