Odžana Fokus grupa o uspostavljanju ureda za medije u Instituciji ombudsmena BiH

sastanak fokus grupa 19.12Fokus grupa o temi „Uspostavljanje ureda za medije u Instituciji ombudsmena BiH“ održana je danas u Hotelu Grand u Sarajevu u organizaciji Udruženja/udruge BH novinari. Učesnici Fokus grupe, novinari, medijski eksperti, predstavnici medijskih i organizacija za zaštitu ljudskih prava, raspravljali su o mogućnosti i načinu uspostavljanja ureda za medije kako bi se zaštitila sloboda izražavanja i spriječili napadi i kršenja prava novinara. Tokom skupa istaknuto je da su novinari u teškom položaju, svakodnevno izloženi raznim pritiscima, prijetnjama i otkazima i da je zbog toga neophodno uspostaviti mehanizme zaštite unutar ove državne institucije.

„Dobro je da postoji forum o ovom problemu. Osoba koja će se baviti medijima u Instituciji ombudsmena treba da ima kredibiltet i snagu, a to se može izgraditi. Novinarska prava jesu posebno regulirana i ombudsmeni trebaju da im posvete pažnju“, kazala je Jasna Jelisić iz Delegacije EU u BiH. Vera Jovanović, predsjednica Helsinškog komiteta za zaštitu ljudskih prava u BiH, kazala je da se moraju educirati političari i javnost o pravima novinara i medijskim slobodama.

„Ta funkcija u Instituciji ombudsmena bi morala imati jednu edukativnu ulogu. Potrebna je prepoznatljiva ličnost koja će istupati u javnosti. Najbolje bi bilo kada bi to bio zaseban odjel, zasebna osoba sa svojim pomoćnicima“, kazala je ona. Na kraju sastanka predloženo je da se na narednoj sjednici Ombudsmena BiH otvori pitanje nove pozicije za profesionalca koji će se baviti medijima unutar ove institucije; da se podiže svijest unutar Institucije ombudsmena o problemima  novinara; insistira na provedbama zakonskih akata i upućivanje zahtjeva Vijeću ministara BiH da se obezbijede sredstva za rad ombudsmena.

Inicijativu za formiranje posebnog odjela za medije u okviru Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH ili kao samostalnog Ureda ombudsmena za medije zvanično su pokrenuli članovi Skupštine  Udruženja/udruge BH novinari u zasjedanju održanom  na Vlašiću 9. juna 2012. godine.  Ukupno 55 novinara iz svih dijelova  Bosne i Hercegovine potpisali su inicijativu sa ciljem osiguranja kvalitetnije institucionalne i zakonite zaštitu slobode izražavanja i sprečavanje svih oblika nasilja nad novinarima i medijima. Formiranje ombdusmena za medije potrebno je zbog sve učestalijih i brutalnijih napada na novinare, koji prolaze nekažnjeno od strane nadležnih državnih organa, te nedovoljno učinkovitu i blagovremenu potporu Institucije ombudsmena za ljudska prava i  ostalih nadležnih državnih tijela i institucija.


Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest