BH novinarima pristupilo 20 novih članova

Više od 30 novinara iz tuzlanske regije osnovali su danas Klub novinara Tuzla koji će djelovati u okviru Udruženja/udruge BH novinari i svojim aktivnostima pokrivati područje Tuzlanskog kantona. Klub je osnovan sa ciljem zaštite prava novinara u lokalnim medijima, promovisanja slobode govora i odgovornosti novinara, kao i aktivnijeg sudjelovanja medijskih uposlenika u javnom životu tuzlanske regije.

Novinari Tuzle su se složili da u ovom gradu postoji mnogo problema sa kojima se suočavaju novinari, te da je zbog toga bitno da se oni organizuju i zajedno bore za svoja prava. Na sastanku je istaknuto da će Klub novinara biti mjesto za sve novinare Tuzle i okoline. „Pokretanje Kluba novinara treba da doprinese boljoj profesionalnoj zaštiti i stvaranju boljih uslova za rad novinara. Klub će raditi projekte, biti aktivan u lokalnoj sredini i sarađivati sa civilnim društvom i vladinim organizacijama. U narednom periodu treba da nađemo adekvatan prostor za rad Kluba. Drago mi je da su tuzlanski novinari bili zainteresovani za ovaj sastanak i što su došli u velikom broju“, kazao je Marko Divković, član Upravnog odbora Udruženja BH novinari.

Na Osnivačkoj skupštini za predsjednicu Kluba novinara Tuzla izabrana je Bedrana Kaletović, a za sekretarku Ismeta Smajić, novinarka Radio Kameleon. U Upravni odbor Kluba imenovani su: Vehid Jahić, Edin Skokić, Mehmed Pargan, Mirela Ćanović i Adrijana Čudić. Formiranje tuzlanskog Kluba novinara izazvalo je veliko zanimanje medju medijskim uposlenicima, pa je tom klubu i Udruženju BH novinari pristupilo 20 novih članova.

Pored kluba u Tuzli, BH novinari su formirali još osam novinarskih klubova širom BiH koji će aktivno raditi na zaštiti slobode medija i poboljšanju radnih uslova za novinare u lokalnim sredinama.

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest