Oformljen Klub novinara Goražde

gorazdeklubNovinari u Goraždu danas su oformili Klub novinara Goražde koji će štititi i pomagati novinare u profesionalnom radu i zalagati se za zaštitu profesije. Na Osnivačkoj skupštini novinari su za predsjednika Kluba novinara izabrali dugogodišnjeg novinara Hasana Gabelu, a za sekretara kluba Adisa Kudina. Članovi Upravnog odbora su Slavko Klisura, Alen Bajramović, Benun Šapčanin, dok će preostala dva člana UO biti izabrani u narednim danima.

Klub novinara će u okviru Udruženja BH novinari promovisati slobodu govora, prava i odgovornosti novinara u lokalnoj sredini, ali i aktivno učestvovati u javnom životu regije. Hasan Gabela je kazao da će Klub novinara biti mjesto koje će okupiti novinare iz cijele Goraždanske regije. “Od sada novinari će imati Klub iza sebe koji će ih štiti i pomagati. Ovo je odlična prilika da se kroz rad i aktivnosti kluba artikulišu eventualni problemi i zajednički nađu riješenja kako bi  rad novinara i novinarska profesija bili na nivou koji to zaslužuju”, kazao je Gabela.

Skupština Kluba novinara Goražde danas je uputila i svoj prvi apel političarima i medijima na fer odnos pred predstojeće izbore i na poštivanje novinarskog kodeksa tokom kampanje.     “Pozivamo političare da poštuju medije i medije da ostanu profesionalni i nepristrasni tokom predizborne kampanje.ot Preban je jedan fer i korektan međusobni odnos, dijalog i uvažavanje između političkih kandidata”, kazao je Slavko Klisura.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest