Upravni odbor Udruženja/udruge “BH novinari” ocjenjuje kako je nedopustiva odluka Vlade Republike Srpske od 12. januara ove godine, a kasnije i drugih celnika Republike Srpske, da novinarima BH TV1 uskrati izjave i gostovanja na ovoj televiziji. Bez obzira na povod za donošenje ovakvog stava i zamjerke na ostvarivanje uredjivacke politike ovog javnog emitera, stav Vlade RS-a Upravni odbor Udruženja smatra politickim pritiskom vlasti na uredjivacku nezavisnost javnog emitera. U ime profesije skrecemo pažnju na posljedice ove odluke jer ovaj presedan može postati praksa aktuelne vlasti na cijelom prostoru BiH, a posebno kada su u pitanju javni emiteri.

Upravi odbor “BH novinara” podsjeca politcare u Republici Srpskoj i cijeloj BiH na evropske standarde koji ukljucuju prava novinara na nesmetan rad, kao i slobodu kritikovanja državnih institucija i nadzora javnosti nad javnim funkcijama. U tom kontekstu, ukazujemo na dio Deklaracije Komiteta ministara Vijeca Evrope o slobodi politicke debate u medijima u kojem se navodi : “Politicke licnosti su prihvatile da postanu predmet javne politicke debate, a time i predmet nadzora javnosti i potencijalno snažne javne kritike putem medija u pogledu nacina na koji su obavljale ili obavljaju svoje funkcije”. Podsjecamo takodjer kako ostvarivanje prava na slobodu izražavanja sobom nosi i poštivanje profesionalnih obaveza novinara javnih emitera.

Ne ulazeci u ingerencije i zakonska ovlaštenja Upravnog odbora BHRT, Udruženje/udruga “BH novinari” smatra kako se u odluci o smjeni generalnog direktora javnog servisa u cijelom ovom kontekstu prepoznaju politicke konotacije, pogotovo što je dosadašnjem generalnom direktoru Dragi Maricu istekao mandat samim cinom izbora novog direktora.

Kao tijelo koje predstavlja dio novinarske profesije sa cijelog prostora BiH, ukazujemo na cinjenicu da je nezavisnost javnih emitera izgubljena onog trenutka kada je usvojen Zakon po kojem clanove upravnih odbora biraju parlamenti, što realno omoguceva stranacko uplitanje u rad javnih emitera. Bojimo se da je ovim otvorena mogucnost da upravni odbori javnih emitera ne odgovaraju javnosti nego odredjenim politickim strukturama koje stoje iza njihovog imenovanja.

Upravni odbor Udruženja/udruge “BH novinari “ je osudio postupak službe osiguranja Milana Jelica, predsjednika Republike Srpske, i zabranu ulaska ekipi BH TV1 u njegov kabinet , te ce u vezi sa ovim slucajem poslati protestno pismo gospodinu Jelicu.

Sarajevo, 18.1.2006. Upravni odbor Udruženja/udruge “BH novinari”

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest