S A O P Ć E N J E  Z A  M E D I J E

Udruženje/udruga «BH Novinari» i Linija za pomoć novinarima izražavaju zabrinutost zbog prijetnji upućenih Mubaraku Asaniju, novinaru BHT 1, nakon objavljivanja istraživačkog priloga o lancu prostitucije u Sarajevu u emisiji «Javna tajna».

Zaprepašteni smo činjenicom da se u ovoj zemlji prijeti smrću novinaru koji je, u skladu sa pravilima istraživačkog novinarstva i prezimajući na sebe težak zadatak razotkrivanja kriminalnih pojava, javno obznanio podatke u vezi sa postojanjem lanca prostitucije u Sarajevu i umiješanošću osoba iz političkog i javnog života u ta krivična djela. Prijetnje i pritisci kojima je izložen kolega Asani, neprimjereni su demokratskim društvima i predstavljaju drastičan primjer ataka na život i ličnost novinara, te grubo kršenje medijskih sloboda.

Udruženje/udruga «BH novinari» i Linija za pomoć novinarima pozdravljaju brzu rekaciju policije i Tužilaštva Kantona Sarajevo u pružanju potrebne zaštite novinaru Mubaraku Asaniju. Očekujemo takodjer da će vodjstvo BHT 1 osigurati neophodne mjere zaštite ljudskog i profesionalnog digniteta kolege Asanija, što uključuje čuvanje i neotudjivost materijala snimljenog za potrebe magazina «Javna tajna».

Budući da raspolažemo informacijama da su Tužilaštvo BiH i SIPA tražili od BHT1 da im se dostavi i ustupi video materijal koji je snimio novinar Asani, želimo podsjetiti kako novinari svuda u svijetu, pa i u Bosni i Hercegovini, imaju pravo na zaštitu svojih izvora informiranja, kao i informacija i materijala do kojih dodju u obavljanju novinarskih zadataka. Samo u slučajevima sprečavanja krivičnog djela, nadležni SUD ima pravo izdati nalog o izuzimanju novinarskog materijala radi utvdjivanja činjenica koje mogu doprinijeti sprečavanju nastanka tog krivičnog djela. Imajući to u vidu, slobodni smo zaključiti kako zahtjevi Tužilaštva BiH i sigurnosne agencije SIPA odudaraju od prakse poznate u demokratskim zemjama, te predstavljaju dodatni psihološki pritisak na Mubaraka Asanija i ugrožavanje medijskih sloboda.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest