Koordinacija novinarskih udruženja u Bosni i Hercegovini podržava Vijeće za štampu u nastojanju da osigura potpunu primjenu Kodeksa za štampu i poštivanje etičkih standarda u bosanskohercegovačkim štampanim medijima. Odluka Vijeća za štampu da vrši monitoring štampanih medija i poštivanje Kodeksa, te da o tome redovito informira javnost, predstavlja značajan doprinos samoregulaciji štampanih medija i razvijanja sposobnosti kritičkog promatranja rada urednika i novinara.

Koordinacija novinarskih udruženja izražava žaljenje zbog učestalog kršenja Kodeksa za štampu u oblasti ljudskih prava uključujući i prava djece, zatim u oblasti poštivanja nacionalnih i vjerskih osjećanja, jezika pristojnosti i tolerancije, konsultovanja više izvora i prava na odgovor.

Poštivanje ovih i drugih principa navedenih u Kodeksu za štampu, trebalo bi da bude osnova za rad svakom novinaru i cilj kojemu neprestano treba težiti.

Koordinacija novinarskih udruženja smatra neprihvatljivim pokušaje medija da vlastite greške i kršenja Kodeksa, navedene u izvještaju Vijeća za štampu, prikriju izdvajanjem samo jednog dijela tog izvještaja koji se odnosni na izvještavanje o Karadžicu i Mladiću i manipuliranjem emocijama žrtava srebreničke tragedije. Takodjer, neprihvatljivo je korištenje autoriteta i uticaja pojedinih političara kako bi se objasnilo šta jesu a šta nisu etički standardi u novinarstvu i kako bi novinari trebali raditi. Ovakvi potezi predstavljaju jeftino i već vidjeno politiziranje novinarskog rada i uloge medija u Bosni i Hercegovni. Izvještaj Vijeća za štampu treba da bude isključivo predmetom rasprave unutar novinarske zajednice i samokritičkog promišljanja vlastitog rada od strane urednika i novinara.

Koordinacija novinarskih udruženja podsjeća javnost da su urednici vodećih medija u BiH stavili svoj potpis na tekst Kodeksa za štampu, čime su se obavezali na poštivanje visokih etičkih principa i i preuzeli odgovornost za kršenje tih principa. Zbog toga Koordinacija novinarskih udrženja poziva urednike štampanih medija da sa punom ozbiljnošću i odgovornošću prihvate izvještaj Vijeća za štampu kao stučnu analizu primjene Kodeksa u bh. štampanim medijima, te poduzmu odgovarajuće mjere da se uočene greške isprave ili da se ne ponavljaju.

Koordinacija novinarskih udrženja u BiH ohrabruje Vijeće za štampu na nastavi sa praćenjem primjene Kodeksa za štampu i da o tome redovito izvještava javnost.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest