Pogodnosti

Popusti
1. 50 % na sve linije Centrotransa unutar BiH
2. 30 %  na sve linije Centrotransa van granica BiH
3. 30 % na linije Željeznica FBiH
4.  30 % na linije Željeznica RS-a 
5. 15 % na Budget car rental
6. 50 % na linije Autoprevoz-bus Mostar, Trans Tourist Tuzla i Zenica Bus
7. 20% pri kupovini naočala i dioptrijskih okvira u Optic shop-u „Marisol“ u ulici Veselina Masleše br. 20,  Banjaluka
8. 10 % na istaknutu cijenu za gotovinsko plaćanje računarkse opreme i servisiranje, 3 do 5% ukoliko se plaća karticom, zavisno od iznosa fakture. Firma Default, Privredni grad Skenderija