Poštovani/e,

Pozivamo Vas da postanete član/ica Udruženja/udruge „BH novinari“, kako biste podržali rad BHN na očuvanju ugleda i dostojanstva novinarske profesije, poboljšanju prava i odgovornosti novinara i uvažavanju prava javnosti na informaciju.

Da bi postali član Udruženja/udruge „BH novinari“ potrebno je:

  • ispuniti formular u nastavku Vašim podacima,
  • dostaviti jednu portret-fotografiju na adresu [email protected] i
  • uplatiti članarinu na račun u banci (Raiffeisen Bank: 1610000051740005) ili lično u prostorijama BHN (Vidjeti odluku o visini i načinu plaćanja članarine)

Za više informacija kontaktirajte nas na broj: +387 33 255 601 ili na mail: [email protected]

Pogodnosti

Popusti

 Postanite Član
Podaci o sadašnjoj saradnji

ostalo (upisati)

Sadašnja funkcija u mediju
Specijalizacija u novinarstvu
U novinarstvu djelujem

Mediji u kojim sam objavljiva/o/la (navesti godine od do):

Zanimanje

Je li Vam novinarstvo jedino zanimanje?
Ako je odgovor NE navedite čime se još bavite:

Jezici

Poznavanje stranih jezika:
Poznavanje stranih jezika:

Osnovne informacije

Broj telefona

Osnovne informacije

 

Spisak članova  2023