Analiza određenih presuda u vezi sa klevetom

Piše: Dejan Lučka

Saradnik BH novinara i ekspert za medijsko pravo Dejan Lučka  pripremio je analizu nekoliko presuda za klevete koji su vođeni protiv novinara i medija  u građanskim postupcima. Također, analiza sadrži i dodatak koji se odnosi na kriminalizaciju klevete, s obizrom na posljedice koje će ova zakonska izmjena imati na  slobodu izražavanja i rad novinara u Republici Srpskoj ali i cijeloj Bosni i Hercegovini. 

OVDJE možete pročitati cijelu analizu.

Ova analiza je urađena uz podršku Vlade SAD-a u okviru USAID-ovog programa podrške nezavisnim medijima u Bosni i Hercegovini (MEA) koji provodi Internews u partnerstvu sa FHI360 i lokalnim partnerima.

Izrada i objava ove analize omogudeni su zahvaljujudi velikodušnoj podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je isključiva odgovornost Udruženja/udruge BH novinari i ne odražava nužno stavove USAID-a niti Vlade SAD-a.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest