BH novinari: Konkurs za poziciju Službenik/ca za komunikacije i promociju

 

Udruženje/udruga BH novinari raspisuju oglas za slijedeću poziciju u Sekretarijatu BH novinara  u Sarajevu:

 

SLUŽBENIK/CA ZA KOMUNIKACIJE I PROMOCIJU

 

Opis posla

 

Službenik/ca za komunikacije i promociju će biti direktno odgovoran/a za upravljanje procesom komuniciranja Udruženja/udruge BH novinari ( u nastavku: Udruženje), što uključuje:

 • strateško upravljanje komunikacijama i odnosima s javnošću u skladu sa potrebama i ciljevima Udruženja;
 • pripremu i pisanje izvještaja sa događaja i drugih aktivnosti Udruženja, dijeljenje infomacija medijima i partnerima, kao i svim drugim akterima u javnom prostoru Bosne i Hercegovine;
 • kreiranje i objavljivanje informativnih i promotivnih sadržaja, poruka, infografika i video materijala u skladu sa pravilima i etičkim standardima novinarstva o temama od značaja za aktivnosti Udruženja i u skladu sa potrebama novinarske i medijske zajednice;
 • upravljanje komunikacijskim platformama Udruženja – web stranicom i profilima na društvenim mrežama;
 • kreiranje tematskih sadržaja i uređivanje  biltena E –novinar;
 • prenošenje autorskih tekstova i objava  partnerskih organizacija, mreža i koalicija, te drugih medija i publikacija.

 

Opći uvjeti   

 

Kandidati za službenika/cu za komunikacije i promociju, moraju ispunjavati slijedeće opće uvjete:

 • biti državljanin/ka Bosne i Hercegovine ili osoba sa stalnom radnom dozvolom za rad u Bosni i Hercegovini;
 • posjedovati diplomu o završenom fakultetu društvenog smjera (VSS), poželjno u slijedećim oblastima: komunikacija, novinarstva, PR i marketinga, video novinarstva i sl;
 • posjedovati dokaz/potvrdu o radnom stažu, te biografiju (CV) na lokalnom (bosanskom/srpskom/hrvatskom) i engleskom jeziku;
 • posjedovati ovjerenu izjavu o nekažnjavanju.

 

Posebni uvjeti

 

Kandidati za službenika/cu za komunikacije i promociju, trebaju ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

 • dobro poznavanje medijske zajednice Bosne i Hercegovine, zakonskog okvira za rad medija i novinara;
 • izražene komunikacijske vještine, uključujući i sposobnost javnog prezentovanja, kontakata sa medijima, gostovanja u različitim medijskim emisijama i programima, te davanja izjava za medije;
 • dobro poznavanje lokalnog jezika (bosanskog/srpskog/hrvatskog), kao i stila i načina pisanja za medije, javne publikacije i objave;
 • dobro poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika;
 • dobro poznavanje rada na računaru, posebno MS Windows, MS Office, internet pretraživanja, e-mail komunikacije, upravljanja web stranicom (wordpress) i društvenim mrežama;
 • najmanje 5 godina iskustva u radu: u medijima, marketinškim agencijama, odjelima za komunikacije različitih pravnih subjekata na poslovima vođenja komunikacijskih i/ili promotivnih aktivnosti, društveno odgovornih inicijativa i drugih srodnih djelatnosti;
 • motiviranost i zainteresiranost za rad u novinarskom udruženju posvećenom medijskim slobodama, sigurnosti novinara i unapređenju okruženja za slobodu izražavanja –  obavezno  dostaviti motivacijsko pismo;
 • sposobnost rada u timu, samoinicijativnost, kao i izražena sposobnost zagovaranja vrijednosti i principa na kojima počiva Udruženje.

 

Konkurs ostaje otvoren do  23. aprila 2023. godine.

Zainteresirani kandidati/kinje trebaju dostaviti svoj CV i motivaciono pismo na mail adresu: [email protected]

Udruženje/udruga BH novinari će obaviti prvi krug izbora kandidata/kinja za navedenu poziciju  na  osnovu dostavljenog CV i motivacionog pisma. Od kandidata/kinje koji budu odabrani u prvom krugu tražit će se dostavljanje svih drugih dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta navedenih u ovom oglasu.

Udruženje/udruga BH novinari zadržava sva prava prilikom odabira kandidata, bez obaveze davanja komentara na pristigle prijave koje nisu zadovoljile kriterije oglasa.  Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sa izabranim kandidatom/kinjom će se zaključiti stalni ugovor o radu uz obavezan probni rad od 3 mjeseca.

Recommend to friends
 • gplus
 • pinterest