BH novinari raspisuju konkurs za poziciju Projekt koordinator/koordinatorica

Udruženje/udruga BH novinari raspisuje oglas za slijedeću poziciju u Sekretarijatu BH novinara u Sarajevu:

PROJEKT  KOORDINATOR/KOORDINATORICA

Opis poslova  

Projekt koordinator/ca obavlja slijedeće radne zadatke:

 • koordinira projektne aktivnosti opisane projektnim zadacima, te u cijelosti obezbjeđuje njihovu provedbu, administrativno i logističko upravljanje;
 • prikuplja i analizira dokumentaciju, izvještaje domaćih i međunarodnih aktera, te dostupne informacije i činjenice relevantne za projektne aktivnosti Udruženja;
 • organizuje treninge, radionice i druge događaje;
 • provodi istraživanja i analize od značaja za projektne aktivnosti i ciljeve Udruženja;
 • sudjeluje u kreiranju zagovaračkih i promotivnih inicijativa na osnovu nalaza i preporuka u analizama i istraživanjima;
 • održava redovne kontakte i saradnju sa partnerima Udruženja, javnim institucijama i drugim subjektima;
 • priprema izvještaje o provedenim aktivnostima, sastancima i susretima od značaja za rad  Udruženja, kao i za potrebe donatora, nadležnih institucija i tijela sa kojima sarađuje Udruženje;
 • sarađuje, dijeli znanja i informacije sa Sekretarijatom kao i upravnim i izvršnim tijelima Udruženja.

 

Opći uslovi

Kandidati za projekt koordinatora/cu, moraju ispunjavati slijedeće opće uvjete:

 • biti državljanin/ka Bosne i Hercegovine ili osoba sa stalnom radnom dozvolom za rad u Bosni i Hercegovini;
 • posjedovati diplomu o završenom fakultetu društvenog smjera (VSS), poželjno u slijedećim oblastima: političke nauke, pravo, ekonomija, novinarstvo, komunikologija, sociologija, filozofija, književnost, međunarodni odnosi, ljudska prava i dr;
 • posjedovati dokaz/potvrdu o radnom stažu, te biografiju (CV) na lokalnom i engleskom jeziku;
 • posjedovati ovjerenu izjavu o nekažnjavanju.

 

Posebni uvjeti

 Kandidati za projekt koordinatora/cu, trebaju ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

 • dobro poznavanje medijske zajednice Bosne i Hercegovine, zakonskog okvira za rad medija i novinara;
 • razumijevanje političkih zbivanja i odnosa unutar države, njenih entiteta i Brčko distrikta;
 • odlično poznavanje engleskog i lokalnog jezika (bosanskog/srpskog/hrvatskog), te visok stupanj pismenosti i vještina pisanja  –  poželjno dostaviti najmanje 2 teksta ili analize ili druge dokumente na lokalnom i engleskom jeziku sa vidljivim autorstvom;
 • odlično poznavanje rada na računaru  (Microsoft Office), kao i načina funkcioniranja društvenih mreža i administriranja društvenim mrežama;
 • izražene komunikacijske vještine, uključujući i sposobnost javnog djelovanja, prezentovanja i kontakata sa medijima;
 • motiviranost i zainteresiranost za rad u civilnom sektoru, sa fokusom na medijske slobode, sigurnost novinara i unapređenje okruženja za slobodu izražavanja –  obavezno  dostaviti motivacijsko pismo;
 • sposobnost rada u timu, samoinicijativnost, kao i izražena sposobnost zagovaranja vrijednosti i principa na kojima počiva Udruženje.

 

Konkurs ostaje otvoren do  20. aprila 2023. godine.

Zainteresirani kandidati/kinje trebaju dostaviti svoj CV i motivaciono pismo na mail adresu: [email protected] .

Udruženje/udruga BH novinari će obaviti prvi krug izbora kandidata/kinja za navedenu poziciju  na  osnovu dostavljenog CV i motivacionog pisma.

Od kandidata/kinja koji budu odabrani u prvom krugu tražit će se dostavljanje svih drugih  dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta navedenih u ovom oglasu.

Udruženje/udruga BH novinari zadržava sva prava prilikom odabira kandidata, bez obaveze davanja komentara na pristigle prijave koje nisu zadovoljile kriterije oglasa.  Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sa izabranim kandidatom/kinjom će se zaključiti stalni ugovor o radu uz obavezan probni rad od 3 mjeseca.

 

Recommend to friends
 • gplus
 • pinterest