BH novinari predstavljaju istraživanje o potrebama medija u oblasti zaštite i sigurnosti novinara/ki u BiH

Sarajevo, 09.02. 2023. – Udruženje/udruga BH novinari organizira press konferenciju na kojoj će biti predstavljeni rezultati istraživanja o temi internih kapaciteta i potreba medija u oblasti zaštite i sigurnosti novinara i drugih medijskih djelatnika u BiH, sa posebnim fokusom na novinarke. Konferencija će se održati  u petak, 10.februara 2023. u hotelu Europa – sala Atrium, sa početkom u 12 sati.

Istraživanje pod nazivom „Interni kapaciteti i potrebe medija u oblasti zaštite i sigurnosti novinara i novinarki u Bosni i Hercegovini“, su proveli BH novinari krajem 2022. i početkom 2023. godine. Istraživanje je provedeno putem online ankete u kojoj je sudjelovalo 116 novinara/ki i drugih medijskih profesionalaca, te urednici, direktori i vlasnici iz 61 medija. Također, provedeno je i 10 dubinskih intervjua sa novinarkama.  

Cilj ovog istraživanja je bio da se utvrde objektivni pokazatelji o nivou sigurnosti novinara u informativnim redakcijama medija u BiH, procijene potrebe za usvajanjem posebnih sigurnosnih protokola, te ukaže na specifične uzroke i posljedice funkcionisanja medija bez jasnih pravila i procedura o sigurnosti novinara. Predmet ispitivanja su bila interna pravila, procedure i protokoli u bosanskohercegovačkim medijima koji se tiču sigurnosti novinara, kao i postojanje sistema podrške u medijskim kućama u slučaju kršenja prava medijskih profesionalaca, s akcentom na prava novinarki.

Rezultati su pokazali kako mediji u BiH nemaju adekvatno razvijene interne mehanizme zaštite zaposlenika. Veliki broj medija nema pravilnik niti bilo koji drugi pravni akt kojim bi bilo regulisano ovo pitanje. Istovremeno, veliki broj novinara nije dovoljno upućen u interne dokumente, odnosno ne zna da li uopće postoji interni akt u vezi sa njihovom zaštitom i podrškom u slučejevima kada im s ekrše prava i ugrožava sigurnost.

Takođe, mnoge oblike pritisaka novinari ne prijavljuju interno –  svojim urednicima i/ili direktorima,  naročito u javnim medijima koji se finansiraju iz lokalnih budžeta.

U medijima ne postoje jasne rodne politike o napredovanju novinarki, kao ni protokoli o poštivanju rodne ravnopravnosti. Medijima koji su zainteresovani za usvajanje internih dokumenata u oblasti zaštite i sigurnosti zaposlenika potrebna je eksterna pomoć u vidu nacrta sigurnosnih politika/protokola koji bi prilagodili svom načinu funkcionisanja, te trening iz ove oblasti.

O ostalim nalazima istraživanja i preporukama za poboljšanje internih kapaciteta medija u oblasti sigurnosti i zaštite novinara i novinarki, biti će riječi na press konferenciji.

Ovo istraživanje je provedeno u okviru regionalnog projekta „Jačanje medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji“ koji finansira Vlada Nizozemske kroz program MATRA, a implementiraju organizacije Free Press Unilimited i Nizozemski Helsinški komitet iz Amsterdama, sa novinarkim udruženjima iz ove tri države.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest