Počeo treći modul Novinarske akademije 2022

Vlašić, 06.10.2022.- Uloga medija i medijskog izvještavanja u jačanju mira, suočavanja sa prošlošću i zaštita digniteta žrtava tema je trećeg modula Novinarske akademije 2022, koja je počela jučer na Vlašiću.

Tokom petodnevne edukacije 21 student/ica novinarstva i komunikologije, te mladi novinari/ke iz Sarajeva, Donjeg Vakufa, Zenice, Milića, Tuzle, Ključa, Visokog, Travnika, Srebrenika, Ilijaša, Jablanice će imati priliku da kroz brojne radionice i predavanja medijskih profesionalaca, eksperata iz akademske zajednice i predstavnika nevladinih organizacija uče i diskutuju o tome kako mediji mogu doprinijeti poštivanju ljudskih prava, te o standardima fer, balansiranog i objektivnog izvještavanja o osjetljivim temama vezanim za rat, zločine, progone stanovništva i druge oblike kršenja ljudskih prava, kao i o suočavanju sa prošlošću i tranzicijskoj pravdi u BiH.

Prvog dana polaznici/e su imali priliku da razgovaraju sa generalnom tajnicom Udruženja BH novinari Borkom Rudić o osnovama diversity reporing-a, tehnikama i metodama istraživanja tema u vezi sa jačanjem mira, tolerancije i stabilnosti u post-konfliktnim društvima, kao i o tome kako i na koji način mediji mogu doprinijeti poštivanju ljudskih prava, interesa i potreba svih društvenih grupa u društvu koncipiranom na ekskluzivnosti prava većine.

Elma Džaferović i Amela Smajlović iz Regulatorne agencije za komunikacije govorile su o regulatornim pravilima za elektronske medije, izvještavanju medija sa fokusom na izgradnju mira, tolerancije i pomirenja, te o odredbama Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija. „Prilog mora biti nepristrasan, sa dosta različitih stavova i treba da omogući da se svaka tema sagleda sa više strana, da podstakne mišljenja, tako da gledalac sam može donijeti sud na osnovu svih prezentovanih činjenica“, poručila je Smajlović.

Prof. dr Enes Osmančević polaznike/ce Novinarske akademije je upoznao sa samoregulacijom i izvještavanjem u postkonfliktnim društvima, kao i sa odredbama Kodeksa za štampu i online medije u BiH koje obavezuju novinare na rad u intersu javnosti i svih društvenih grupa. „Od izuzetne je važnosti da osim međunarodnih akata i nacionalne legislative sami novinari uređuju pitanja profesije kroz institute samoregulacije. Urednici i novinari u štampanim i online medijima moraju biti svjesni da objavljivanjem i prenošenjem dezinformacija utiču na gubitak kredibiliteta u medijima, te da su dužni da prije objavljivanja sadržaja provjere sve činjenice, vjerodostojnost izvora itd“, poručio je Osmančević.

O postupku dokumentovanja ratnih zločina u svrhu objavljivanja u medjima, te pripremi istraživačkog plana, definisanju izvora informacija, liste sagovornika, korištenja autentičnih dokumenata, izjava, novinskih članaka, ali i provjeri informacija i vjerodostojnosti dokumenata polaznici/e su diskutovali sa Eminom Dizdarević iz Balkanske istraživačke mreže (BIRN BiH). „Izvori su nam veoma bitni, kako bismo gradili sebe, svoju novinarsku karijeru, ali i povjerenje tako da kada nas vide ljudi imaju razlog da sa nama podijele informacije. Moramo da vodimo računa o poštovanju svojih sagovornika, jer osoba preko puta nas je pretrpjela strašne zločine i mi sa svojim izvještavanjem ne smijemo da je dodatno uznemirimo“, istakla je Dizdarević.

Tokom narednih dana Novinarske akademije polaznici/e će imati priliku da uče i diskutuju o standardima fer, balansiranog i objektivnog izvještavanja o osjetljivim temama vezanim za rat, zločine, progone stanovništva i druge oblike kršenja ljudskih prava, suočavanju sa prošlošću i tranzicijskoj pravdi u BiH, ulozi i saradnji medija i organizacija civilnog društva u oblasti propitivanja, istraživanja i javnog prezentiranja ratnih događaja i njihovih posljedica u postjugoslovenskom društvu, ali i zaštiti i dognitteu žrtava. Pored toga, polaznici će kroz praktične vježbe i uz profesionalno mentorstvo analizirati medijske sadržaje, upoznati se sa postupkom dokumentaovanja ratnih zločina u svrhu objavljivanja u medijma, a biće prikazani i tematski dokumentarni filmovi.

Edukativni kamp, koji BH novinari organizuju od 2013. godine, održava se uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH u periodu od 5-9. oktobra 2022. na Vlašiću.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest