Pravosuđe i mediji u BiH: Zaštita medijskih sloboda je interes obje profesionalne zajednice

Mostar/Široki Brijeg, 05.10.2022.- Potrebno je pokrenuti dijalog između pravosuđa i novinarske zajednice kako bi se umanjilo postojeće nepovjerenje i produbilo razumijevanje specifičnosti obje ove profesije – to je, u konačnici,  i put ka boljem informiranju javnosti o radu pravosuđa, kao i efikasnijoj zaštiti medijskih sloboda i sigurnosti novinara, zaključak je razgovora predstavnika Udruženja BH novinari i Kantonalnog tužilaštava Hercegovačko-neretvanskog kantona sa sjedištem u Mostaru, te Kantonalnog tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona i Kantonalnog suda u Širokom Brijegu.

Tokom sastanaka bilo je riječi o pravilnom izvještavanju medija sa suđenja, poznavanju pravne terminologije, zajedničkim edukacijama sudija, tužilaca, glasnogovornika i novinara, te  unapređenju rada CMS softvera za efikasnije elektronsko praćenje i izvještavanje o napadima na novinare, kao i drugim pravnim postupcima u vezi sa medijskim slobodama.

Zdenko Kovač, glavni kantonalni tužilac Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona smatra da je izvještavanje novinara o različitim nezakonitim radnjama od izuzetne važnosti za pravosuđe, jer je značajan broj istraga u ovom tužilaštvu pokrenut na temelju novinarskih istraživanja. „Trudimo se da budemo otvoreni i transparentni u onoj mjeri u kojoj nam posao dozvoljava, budući da postoje posebne procedure kada se radi o pojedinim slučajevima, tako da i novinari trebaju imati  razumijevanja za tajnost istraga,  kao i da poštuju načelo presumcije nevinosti osumnjičenih“, naglasio je Kovač.

Iz ovog Tužilaštva su poručili da će aktivnije pratiti slučajeve koji su vode protiv novinara, te voditi posebno evidentirati napade na medijske djelatnike.

Borka Rudić, generalna tajnica Udruženja BH novinari predstavila je glavne programske akcije Udruženja u vezi sa poboljšanjem efikasnosti pravosuđa u mapiranju i procesuiranju napada i prijetnji novinarima, kao i poboljšanju komunikacije između dvije profesionalne zajednice, posebno u sferi pristupa novinara informacijama o tužilačkim istragama i suđenjima od značaja za javnost. „Obje profesionalne zajednice –  novinarska i pravosudna, trebaju zajedno raditi na jačanju profesionalnog integriteta,  kao i unapređenja medijskih sloboda i njihove zaštite u intersu građana, uključujući i pravo građana na pristup informacijama koje se tiču vladavine prava“, rekla je Rudić.

Ključne pravosudne institucije Zapadnohercegovačkog kantona spremne su unaprijediti rad i poboljšati efikasnost istraga i sankcioniranje napada na novinare, kao i više raditi na svakodnevnoj razmjeni informacija sa medijskim djelatnicima. Glavna kantonalna tužiteljica  Vesna Ćavar i tužitelj Mladen Hrstić ukazali su na probleme koje imaju u otkrivanju osoba koje stoje iza prijetnji novinarima u online sferi, posebno putem društvenih mreža, kao i nemogućnosti utvrđivanja identiteta vlasnika i urednika news portala koji nemaju impressum sa javno dostupnim podacima o osnivačima medija. Podržali su napore BH novinara u donošenju Zakona o transparentnosti vlasništva kao i razmjenu informacija između udruženja i  pravosudnih institucija kako bi se efikasnije provodile istrage i brže priveli pravdi svi oni koji krše medijske slobode i sigurnost novinara.  „Donošenje zakonskih odredbi o transparentnosti medijskog vlasništva i izrada javnog registra medija bi značajno olakšali rad istražnim organa u otkrivanju osoba koje stoje iza prijetnji novinarima, kao i u slučajevima klevete“, smatra  Mladen Hrstić tužilac u Kantonalnom tužilaštvu Zapadnohercegovačkog kantona.

Katica Artuković, predsjednica Kantonalnog suda Široki Brijeg je naglasila da je ova institucija otvorena za saradnju sa medijima, te da svakako razumiju prirodu posla novinara. „Jedna od ključnih tema kojima ću se ja baviti tokom mog mandata jeste otvaranje našeg suda prema javnosti, uključujući i novinare, tako da u narednom periodu planiramo imenovati glasnogovornika, ali i predstavljati naš rad na društvenim mrežama, te ažurirati web stranicu suda“, rekla je Artuković.

Sastanci u Mostaru i Širokom Brijegu su održani u okviru regionalnog projekta “Jačanje medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji” koji finansira MATRA program holandskog Ministarstva vanjskih poslova. Projekat sprovodi konzorcijum koji čine Holandski helsinški komitet i organizacija Free Press Unlimited, a razvija se u saradnji sa lokalnim partnerskim organizacijama koje čine tri pravosudne akademije i tri novinarska udruženja iz ovih država.

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest