Evropski sindikati mogu pregovarati o kolektivnim ugovorima za freelancere

Evropska komisija donijela je Smjernice o kolektivnim ugovorima samozaposlenih osoba bez zaposlenika. Ove nove smjernice koristit će mnogima od 24 miliona samozaposlenih i slobodnih radnika u EU, uključujući desetine hiljada slobodnih novinara (freelancera).

Nove smjernice koje pojašnjavaju pravo tržišnog natjecanja EU-a ne sprečavaju samostalne samozaposlene radnike da se uključe u kolektivno pregovaranje.

Dugogodišnji zahtjev Evropske konfederacije sindikata i njegovih podružnica, uključujući Evropsku federaciju novinara, bio je osigurati da se nijedan sindikat ne tretira kao kartel prema antimonopolskim pravilima: određivanje plaća nije namještanje cijena.

“Uvijek smo zagovarali da zakon o tržišnom natjecanju EU-a ne smije kršiti pravo na kolektivno pregovaranje i da mora biti ograničen samo na prakse protiv tržišnog natjecanja. Kolektivno pregovaranje za slobodnjake omogućit će sindikatima novinara da utvrde minimalne plaće i uvjete rada. To je vrlo važan iskorak kada se uzme u obzir zabrinjavajuća situacija nesigurnosti mnogih slobodnih novinara”, rekla je predsjednica EFJ-a Maja Sever.

„Politika tržišnog natjecanja ne smije spriječiti sindikate da se bore protiv lažnog samozapošljavanja ili zloupotrebe stvarno samozaposlenih. Izvođači i digitalne platforme ne mogu koristiti zabrinutost za tržišno natjecanje kao izgovor da se ne sastanu sa sindikatima za pregovaračkim stolom. Samozaposleni se ne mogu tretirati kao drugorazredni radnici.

Pravo na učlanjenje u sindikat, na kolektivno pregovaranje i na poduzimanje kolektivnih radnji sva su univerzalna radnička prava koja priznaju UN i Međunarodna organizacija rada, kao i Vijeće Evrope i sama EU. Ova temeljna prava su naravno obavezujuća i za pravo tržišnog natjecanja EU-a. Njihovo poštovanje mora se odražavati u praksama nadležnih za tržišno natjecanje i poslovnom angažmanu sa samozaposlenim radnicima”, rekla je konfederalna tajnica ETUC-a Isabelle Schömann.

(Izvor: Sindikat novinara Hrvatske)

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest