BH novinari i FMHL organizuju trening za novinare/ke u Mostaru

Mostar, 09.09.2022. – U organizaciji Udruženja/Udruge BH novinari i Linije za pomoć novinarima, u hotelu Mepas u Mostaru će u subotu, 10. septembra sa početkom u 10.30 sati, biti održan trening o novinarskim pravima i medijskim slobodama u Bosni i Hercegovini.

Trening u Mostaru je među prvima u nizu treninga koje će BH novinari i Linija za pomoć novinarima (FMHL) organizovati u narednih pet godina u okviru USAID-ovog Programa podrške medijima (MEA) u Bosni i Hercegovini, koji implementira Internews sa partnerima. Cilj ovih aktivnosti je jačanje pravne zaštite nezavisnih medija i medijskih profesionalaca/ki, kao i unapređenje efikasnosti istraga i sudskih postupaka u vezi sa slobodom medija i sigurnosti novinara/ki.

Linija za pomoć novinarima/kama (FMHL) će pružati cijeli spektar besplatne pravne pomoći i usluga medijskim akterima kroz pravne savjete i konsultacije, zastupanje novinara/ki pred sudom i drugim institucijama i organima, vršit će monitoring pravnih slučajeva i analizu odluka u skladu sa EU standardima slobode izražavanja i medijskih sloboda.  Kroz ovaj program bit će razvijena i jedna sasvim nova FMHL usluga – pravna provjera medijskog sadržaja prije njegovog objavljivanja, kako bi se izbjegle potencijalne tužbe za klevetu i/ili drugi oblici institucionalnih postupaka u vezi sa kršenjem slobode medija, prava i sigurnosti novinara/ki.

Također, FMHL namjerava proširiti i ojačati vlastitu mrežu pravnika/ca i advokata/ica, te podići svijest medijskih profesionalaca/ki kao i cjelokupne bh. javnosti o važnosti i dostupnosti pravne i institucionalne zaštite za sve novinare/ke i medije u Bosni i Hercegovini. Poseban set aktivnosti će biti usmjeren na jačanje postojećeg Fonda za odbranu novinara/ki, čija se sredstva koriste za zastupanje i odbranu medijskih profesionalaca/ki u pravnim postupcima zaštite slobode medija.

U 2021. godiniFMHL je registrovala 71 slučaj prijetnji novinarima, napada i tužbi protiv medija, a samo 11 slučajeva je dobilo epilog pred pravosudnim institucijama. Uobičajeno visok nivo nekažnjivosti napada na novinare/ke ( samo 33 % slučajeva bude riješeno u korist novinara/ki), kao i nedovoljno efikasno postupanje u istragama i kažnjavanju napadača, ključna su prepreka vladavini prava i dostupnosti pravde medijskim  profesionalcima/kama. Isto tako, značajan broj napada ostaje neprijavljen, djelomično zbog toga što medijski profesionalci/ke nemaju provjerenja u pravosuđe i istražne organe, a dijelom zbog toga što nemaju potrebna znanja o pravima, medijskim slobodama i instrumentima zaštite.

U 2022. godini, Linija za pomoć novinarima je zabilježila više od 45 slučajeva napada i prijetnji novinarima/kama, kao i drugih oblika kršenja medijskih sloboda. Značajan broj napada na novinare/ke za nas predstavlja poseban razlog za održavanje treninga ovog tipa za novinarsku zajednicu.

 Trening u Mostaru kreiran je tako da će omogućiti sudionicima detaljan uvid u prava i slobode koje mogu uživati novinari/ke zahvaljući ustavnim odredbama i zakonskom okviru BiH, kao i sticanje novih znanja i informacija o mehanizmima zaštite koji stoje na raspolaganju novinarima/kama i medijima na državnom, entitetskom i/ ili kantonalnom nivou, kao i u Brčko distriktu.

O iskustvima učesnika/ca novinarskog treninga koji je održan u Tuzli, 28. juna, možete čitati OVDJE.

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest