Evropski zakon o slobodi medija mora zaštititi medije od političkih pritisaka

Evropska federacija novinara (EFJ)  potpisala je izjavu o Evropskom zakonu o slobodi medija (EMFA), budući da Evropska komisija trenutno dovršava nacrt prijedloga.

Zahvaljujemo Evropskoj komisiji što je preuzela ovaj zadatak i ambiciju da se nosi s temeljnim prijetnjama evropskom medijskom okruženju. Koristimo ovu priliku, kao koalicija novinara, organizacija za slobodu medija i ljudskih prava, da proširimo našu izjavu od 9. maja i da se pozabavimo pitanjima vezanim uz europsko jedinstveno tržište, vlasništvo nad medijima i transparentnost gospodarskih odnosa s državom, kako bi podržavali živ, raznolik i neovisan medijski sektor.

Zato naglašavamo:

Medijska regulativa, načelno, trebala bi biti svedena na minimum, razmjerna i usmjerena na rješavanje specifičnih prijetnji slobodi medija.

Trenutne prijetnje slobodi medija i medijskom pluralizmu u kombinaciji s neviđenim porastom dezinformacija, osobito u određenim državama članicama, uvelike pokazuju da je Europska komisija u pravu što je predložila Zakon o slobodi medija.

EMFA bi trebao uspostaviti zajednička načela i minimalne standarde transparentnosti, regulatorne neovisnosti i medijskog pluralizma, posebno kako bi se suočio s prijetnjom koju predstavlja politički vođeno zarobljavanje medija.

Krize slobode medija u pojedinim državama članicama prijete medijskim slobodama diljem EU-a.

Zemlje sa zdravom razinom medijskog pluralizma imat će koristi od EMFA-e koja može pridonijeti izgradnji sličnih provjera i ravnoteža u drugim državama članicama.

EMFA bi trebao pomoći osigurati živ, održiv i ekonomski neovisan medijski sektor koji može informirati javnost bez ovisnosti o financijskoj potpori vezanoj za političke programe.

Novinarstvo je javno dobro i tamo gdje tržište više nije u stanju održavati kvalitetno novinarstvo, vlada ima ulogu intervenirati i osigurati tu održivost.

Vjerujemo da bi EMFA trebao riješiti sljedeće:

Evropsko jedinstveno tržište:

Slobodan protok informacija na jedinstvenom tržištu ključan je za učinkovito funkcioniranje tržišta i za eliminaciju korupcije. Rast transnacionalnih medijskih grupa pokazuje ekonomske prednosti jedinstvenog tržišta za medije i medija za jedinstveno tržište. Rast prekogranične suradnje na istraživačkom novinarstvu također pokazuje potrebu i potražnju za medijskim pristupom diljem Europe.

EMFA može značajno potaknuti medijsko gospodarstvo u cjelini, a posebno prekogranična medijska ulaganja smanjenjem prepreka za ulaganja u zemljama koje pate od medijskog zarobljavanja.

U državama gdje su vlasnici medija dio političkog kruga, vladajuće stranke dobivaju povlašteno državno financiranje i druge ekonomske prednosti, kao i povoljan tretman od politiziranih regulatornih tijela. Ovim medijima se stoga daje konkurentska prednost u odnosu na neovisne medije. Zbroj tržišnih distorzija u takvim slučajevima stvara prepreku za ulaganja potencijalnih tržišnih aktera izvan vladinog kruga, uključujući strane medijske kuće. Jedinstveno tržište u takvim uvjetima ne može ispravno funkcionirati, a kamoli cvjetati.

Nije slučajno da je u Mađarskoj i Poljskoj stvoreno neprijateljsko gospodarsko okruženje prema medijima u stranom vlasništvu čije je uređivačke stavove teže staviti pod kontrolu Vlade.

Smanjenje ovih prepreka i poboljšanje slobodnog protoka informacija i ulaganja na jedinstvenom tržištu potaknut će ulaganja i profitabilnost te podržati živ neovisni medijski sektoor.

Transparentnost medijskog vlasništva i državnog finansiranja

Znati ko posjeduje i kontrolira medije ključno je za demokratsku otpornost. Za razliku od mnogih vrsta poslovanja, medijske tvrtke imaju posebnu moć oblikovanja javnog mnijenja. Transparentnost medijskog vlasništva i financiranja medija stoga je temeljni alat za osiguranje pluralnosti, odgovornosti i neovisnosti medija.

U problematičnim medijskim okruženjima, oni  koje stoje iza medija koriste složene vlasničke strukture, offshore lažne tvrtke i druge alate kako bi iskoristile slabe vlasničke registre kako bi prikrile krajnje vlasnike.

U problematičnim medijskim okruženjima Vlade su koristile povoljne bankovne zajmove, vladino oglašavanje i javne ugovore s drugim gospodarskim sektorima povezanim s vlasnicima medija kako bi podmićivali, prijetili i nagrađivali vlasnike medija u zamjenu za medijsko izvještavanje.

EMFA prije svega mora unaprijediti transparentnost medijskog vlasništva i odnose države i medija.

Transparentnost ne samo da će poboljšati demokratsku odgovornost, već će također povećati medijske prihode povećanjem učinkovitosti tržišta i povjerenja javnosti u medijske proizvode.

Pravedna raspodjela javnih sredstava za podršku medijskom pluralizmu

Javna potpora novinarstvu, koje je javno dobro, može igrati važnu ulogu u stvaranju održivog i živog medijskog sektora, održavanju raznolikosti, kvalitete i neovisnosti.

Međutim, javno financiranje dolazi s rizikom zlouporabe, posebno kada oglašavanje postaje mehanizam državne pomoći provladinim medijima.

Stoga svi mehanizmi u kojima se javna sredstva usmjeravaju prema medijima – uključujući javno financirano oglašavanje, medijske subvencije i bespovratna sredstva – moraju biti zaštićeni snažnim mjerama zaštite od sukoba interesa, koje se provode kroz nezavisna, nepolitička tijela koja donose odluke i subjekte na jasne i transparentne kriterije koji osiguravaju da se sredstva usmjeravaju na medije s najvišim standardima novinarstva, transparentnosti i neovisnosti.

EMFA može pomoći osigurati da se i EU i nacionalna sredstva za medije distribuiraju na potpuno transparentan i pošten način, posebno za kvalitetne lokalne medije, ali i male i srednje (istraživačke) medije,te novoosnovane medije.

Koncentracija medija i test medijske pluralnosti 

EMFA bi trebao uspostaviti mehanizam za praćenje medijskog pluralizma i zaštitne mjere koje ograničavaju koncentraciju medija.

Posebno bi trebao postojati test medijskog pluralizma koji se temelji na javnom interesu.

Tvrdilo se da su spajanja medija bila nužna kako bi mediji preživjeli suočeni s konkurencijom internetskih platformi i štoviše da su takva spajanja nužna za očuvanje medijskog pluraliteta.

Međutim, također je istina da je medijska koncentracija od strane ideološki vođenih vlasnika, u zemljama koje pate od problema u medijima, neposredna prijetnja te da ograničenja medijske koncentracije mogu biti bitno oruđe za očuvanje pluraliteta.

Održiva i živahna medijska ekonomija

EMFA bi trebao osigurati da novinari budu plaćeni za svoj rad i da imaju koristi od prihoda ostvarenih na temelju sadržaja koji su proizveli sami i/ili nezavisni mediji za koje rade.

EMFA bi trebao izvući pouke iz iskustava i eksperimenata poput australskog kodeksa s medijima iz 2021. i drugih sličnih oblika kolektivnih ugovora koji imaju za cilj plaćanje sadržaja koji se dijele na njihovim platformama i/ili oblicima oporezivanja kako bi se osigurao povrat prihoda neovisnim novinarske organizacije i nezavisni profesionalni novinari.

Na kraju treba napomenuti da, iako se ova izjava prvenstveno usredotočuje na napore da se mediji zaštite od  političkih snaga koje koriste ovlasti vlasti kako bi kontrolirali medije, moramo naglasiti da postoji šira prijetnja medijskom pluralizmu i neovisnosti od nevladinih snaga, posebno velikih tehnologija, organiziranog kriminala i potencijalno neprijateljske države potiču dezinformacije.

Međunarodni institut za tisak (IPI)

Udruženje europskih novinara (AEJ Belgija)

Unija građanskih sloboda za Europu (Liberties)

Arhiv za kulturnu radiodifuziju (cba), Beč

Europski centar za slobodu tiska i medija (ECPMF)

Europska federacija novinara (EFJ)

Finska zaklada za medije i razvoj

Free Press Unlimited

Globalni forum za razvoj medija

IFEX

OBC Transeuropa (OBCT)

Ossigeno.info

Medijska organizacija jugoistočne Europe (SEEMO)

Društvo novinara, Varšava

Baltički centar za medijsku izvrsnost (BCME)

Koalicija za žene u novinarstvu (CFWIJ)

Izvor: EFJ

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest