Konkurs za književnu nagradu „Alexandra Stefanopoulou“

Fondacija “Alexandra Stefanopoulou za promociju grčkog duha“ objavila je konkurs za dodjelu književne nagrade, uz novčani iznos od 10.000 eura.

Kandidati za nagradu trebaju ispuniti slijedeće uslove:

  1. Moraju biti članovi profesionalnog sindikata novinara u svojoj zemlji ili u bilo kojoj drugoj zemlji u kojoj rade;
  2. Dostaviti originalno prozno djelo, koje je prvi put objavljeno kao knjiga u pet godina koje prethode svakom od izdanja Nagrade;
  3. Tema mora biti isključivo inspirisana istorijom i civilizacijom Grčke (istorijski roman, biografije, esej itd.);
  4. Prijavljena knjiga mora biti napisana na grčkom, engleskom ili francuskom jeziku. Također može biti napisana na bilo kom drugom jeziku, međutim u tom slučaju mora biti prevedena i objavljena na najmanje jednom od gore navedenih jezika (grčki, engleski ili francuski);
  5. Kandidati za nagradu moraju do kraja septembra poslati svoju biografiju i fotografiju svoje lične karte sa dva primjerka knjige na adresu: ALEXANDRA STEFANOPOULOU LITERARY PRIZE, Akadimias 20, Athens 10671, GREECE.

Predsjednik Komisije za selekciju prijavljenih radova je profesor Univerziteta u Atini George Babiniotis.

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest